Multimedia Đọc Báo in

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

16:11, 25/05/2021
Trong 2 ngày 10 và 11-5-2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên định kỳ, lần thứ 10 để xem xét, kết luận một số nội dung:
 
1. Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đồng chí Hoàng Minh Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.
 
Qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với đồng chí Hoàng Minh Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với chức trách là người đứng đầu nhà trường, đồng chí Hoàng Minh Cương có một số thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường và chỉ đạo giải quyết khiếu nại của phụ huynh học sinh, làm ảnh hưởng đến uy tín của đồng chí, tổ chức đảng và cơ quan đồng chí công tác, đã đến mức phải chuyển quy trình xem xét, thi hành kỷ luật. 
 
Tuy nhiên, xét nguyên nhân khách quan, chủ quan, một số thiếu sót, khuyết điểm đã được khắc phục, trong điều kiện công tác tuyển sinh gặp khó khăn; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Minh Cương. Yêu cầu đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm không để tái phạm; đồng thời chỉ đạo các cá nhân và đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, tồn tại đã được chỉ ra.
 
2. Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đồng chí Bàn Tuấn Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Ea H’leo; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo.
 
Qua xem xét, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bàn Tuấn Minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Bàn Tuấn Minh có khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo thực hiện công tác cán bộ đối với một số trường hợp không đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện.
 
Đối chiếu với quy định, các khuyết điểm, sai phạm của đồng chí Bàn Tuấn Minh đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng; đồng chí Bàn Tuấn Minh đã tự giác nhận thấy các khuyết điểm, sai phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bàn Tuấn Minh.
 
 
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa chủ trì kỳ họp. họp phiên định kỳ lần thứ 10. Ảnh: Hồng Chuyên
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa chủ trì phiên định kỳ lần thứ 10. Ảnh: Hồng Chuyên
 

3. Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đồng chí Phạm Văn Thời, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy; nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo. 
 
Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy; nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo, đồng chí Phạm Văn Thời đã có một số khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác cán bộ. 
 
Đối chiếu các quy định hiện hành, khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Phạm Văn Thời đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng. Đồng chí Phạm Văn Thời đã tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phạm Văn Thời. 
 
4. Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Trần Ngọc Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Ea Kar.
 
Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Các nội dung tố cáo đối với đồng chí Trần Ngọc Chương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea Kar là tố cáo không đúng; đồng chí Trần Ngọc Chương không có thiếu sót, khuyết điểm.
 
5. Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đồng chí Nguyễn Đình Viên, Tỉnh viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Cư M’gar.
 
Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Trong 4 nội dung tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar, có 3 nội dung tố cáo không đúng, 1 nội dung tố cáo chưa có cơ sở kết luận. Đồng chí Nguyễn Đình Viên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar không có thiếu sót, khuyết điểm. 
 
6. Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh giải quyết tố cáo đồng chí Phạm Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk. 
 
Qua xem xét báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Có 2 nội dung tố cáo không đúng; 1 nội dung tố cáo có cở sở; tuy nhiên, thiếu sót, khuyết điểm không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn của đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp.
 
7. Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh giải quyết tố cáo đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ea H’leo.
 
Qua xem xét báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, Ủy  ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Cả 2 nội dung tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Chí Cường là có cơ sở, đồng chí có thiếu sót, khuyết điểm và đã đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện Ea H’leo chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện Ea H’leo xem xét tiêu chuẩn của đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân huyện Ea H'leo, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Chí Cường.
 

                               ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.