Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp Kỳ thứ 12

20:38, 26/06/2021
Ngày 25-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ 12 để xem xét cho ý kiến đối với các cuộc kiểm tra và một số văn bản liên quan công tác kiểm tra, giám sát. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa chủ trì hội nghị.
 
Hội nghị đã thông báo các nội dung UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 ủy quyền cho Thường trực UBKT Tỉnh ủy; kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với 1 tập thể; cho ý kiến bổ sung một số nội dung liên quan đến kết quả giải quyết tố cáo đối với 1 tập thể; kết luận giải quyết tố cáo đối với 1 cá nhân.
 
th
Các đại biểu tham dự tại kỳ họp

Các nội dung được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp sẽ được UBKT Tỉnh ủy thông cáo báo chí ngay sau khi kỳ họp kết thúc.
Hồng Chuyên