Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: Tìm khâu đột phá, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội

06:27, 07/07/2021

Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Krông Búk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Búk nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Krông Búk sẽ thuộc nhóm các địa phương phát triển khá của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động với các đề án, chương trình, tập trung vào những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra.

Trên cơ sở đó, phân công từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách ở từng lĩnh vực và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đảng bộ huyện cũng chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với thực tiễn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng lĩnh vực, địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Krông Búk Huỳnh Chiến Thắng  (thứ hai từ  phải sang) trao đổi với người dân về việc xen canh cây trồng.
Bí thư Huyện ủy Krông Búk Huỳnh Chiến Thắng (thứ hai từ phải sang) trao đổi với người dân về việc xen canh cây trồng.

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra nhiều mục tiêu, trong đó chỉ tiêu quan trọng nhất được xác định là hoàn thành và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Với sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, ngày 16-4 vừa qua, xã Tân Lập đã được công nhận đạt chuẩn NTM trong niềm vui, phấn khởi của nhân dân. Trong nhiệm kỳ mới này, cấp ủy, chính quyền xã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động đề ra nhiều giải pháp thiết thực để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lam cho biết, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng cơ cấu lại kinh tế, phát triển nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Cùng với đó, tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như thu nhập, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo...

 
Huyện đã đẩy mạnh rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; đẩy mạnh thu hút đầu tư bằng việc khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư hạ tầng; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp…".
 
Bí thư Huyện ủy Krông Búk Huỳnh Chiến Thắng

Tương tự, để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Đảng ủy xã Cư Pơng xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu tiên quyết. Theo đó, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức hội, đoàn thể; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Văn Tiến cho hay, hiện nay địa phương đã hoàn thành 18/19 tiêu chí NTM. Mục tiêu của xã là phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ được công nhận đạt chuẩn NTM.

Theo đánh giá của đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Huyện ủy Krông Búk, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đều nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ đưa nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống. Đảng bộ huyện cũng chỉ đạo chính quyền địa phương tránh tình trạng “đổ dồn” việc thực hiện nghị quyết vào những năm cuối dẫn đến việc “chạy đua” với các chỉ tiêu. Mỗi nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ đều được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công thành viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Nội dung nghị quyết đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng từng năm, đến cuối nhiệm kỳ, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại địa phương, góp phần bảo đảm tính khả thi cao.

Người dân xã Pơng Drang sản xuất rau an toàn trong nhà lưới.
Người dân xã Pơng Drang sản xuất rau an toàn trong nhà lưới.

Cùng với việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác năm, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương trong toàn huyện cũng đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết đề ra.

Lê Thành


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.