Multimedia Đọc Báo in

Thể lệ giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025

17:00, 12/07/2021

Ban tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Thể lệ Giải.

Đối tượng tham gia giải gồm văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong và ngoài tỉnh có tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức. Ảnh: Hữu Hùng 

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, góp phần khẳng định giá trị văn hóa, sức sống, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm nổi bật ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập, làm theo Bác. Cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết Thể lệ Giải tại đây.

Báo Đắk Lắk Điện tử