Multimedia Đọc Báo in

Thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

06:02, 08/07/2021
Trong 4 ngày 10, 11-6-2021 và 14, 15-6-2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên định kỳ lần thứ 11 để xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo, nhiệm kỳ 2015-2020

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 và trước đó có khuyết điểm, vi phạm trong việc: thống nhất chủ trương, phê duyệt quy hoạch và giới thiệu nhân sự ứng cử, điều động, bổ nhiệm một số cán bộ khi chưa đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp, đất rừng bị lấn chiếm tại các công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện chưa tốt, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao, để rừng bị xâm hại, nhiều diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép.

Khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo đã gây hậu quả, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Huyện ủy Ea H’leo, dẫn đến phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp, kéo dài. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa chủ trì kỳ họp.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa chủ trì kỳ họp. Ảnh: Hồng Chuyên

2. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10, Đảng bộ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột; nguyên Tỉnh ủy viên khóa XVI, nguyên Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên Chủ tịch HĐND huyện Ea H’leo, nhiệm kỳ 2016-2021

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Đình Viên đã có khuyết điểm, vi phạm: chịu trách nhiệm người đứng đầu và phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ huyện đối với các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác tổ chức, cán bộ; ký Giấy ủy quyền cho đồng chí Phó bí thư Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2020-2025 điều hành công việc của Huyện ủy khi bản thân không còn giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy là không đúng thẩm quyền; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp, đất rừng bị lấn chiếm chưa tốt, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Đình Viên là nghiêm trọng, đã gây dư luận, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, làm phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp, kéo dài. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên.

3. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bàn Tuấn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo, nhiệm kỳ 2015-2020

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, với vai trò, trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cuối nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, là người đứng đầu cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Bàn Tuấn Minh đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc: Thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt nhân sự một số đảng bộ chưa đảm bảo quy trình, quy định; giới thiệu, thống nhất chủ trương bổ nhiệm một số cán bộ không đảm bảo về trình độ, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định; điều động cán bộ, giới thiệu bổ sung quy hoạch và bầu cử không đảm bảo quy trình, quy định. Cùng chịu trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và cưỡng chế thu hồi đất rừng bị lấn chiếm chưa tốt, thiếu cương quyết, hiệu quả chưa cao.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bàn Tuấn Minh là nghiêm trọng, gây hậu quả, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan đơn vị, gây dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, làm phát sinh nhiều đơn thư tố cáo vượt cấp kéo dài, đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; xét cân nhắc nhiều mặt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Bàn Tuấn Minh bằng hình thức Cảnh cáo.

4. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Đức Chinh, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị là Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo, đồng chí Bùi Đức Chinh được phân công làm thư ký, ghi biên bản cuộc họp, nhưng sau khi kết thúc cuộc họp không thông qua biên bản, thiếu chữ ký xác nhận của đại diện các tổ chức và cá nhân tham dự là thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định; tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình đồng chí Bí thư Huyện ủy ký, ban hành thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết luận nhân sự đại hội Đảng bộ xã Ea Wy (nhiệm kỳ 2020-2025) khi chưa thông qua tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy là tùy tiện, vi phạm quy chế làm việc của Huyện ủy.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bùi Đức Chinh đã gây hậu quả, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của bản thân đồng chí và tập thể Ban Tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo, làm phát sinh đơn thư tố cáo vượt cấp. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Đức Chinh.

5. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Ea Wy, huyện Ea H'leo nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Wy nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, vi phạm: lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã có số dư tối đa vượt quy định và cơ cấu 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy để bầu 1 đồng chí làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã không đúng quy định; cơ cấu nhân sự lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã không đảm bảo điều kiện về độ tuổi. Thực hiện việc bầu bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã không đảm bảo quy trình, quy định. 

Các khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy xã Ea Wy đã được giới thiệu kiểm điểm cuối năm 2020 và đến nay cơ bản đã được khắc phục. Xét cân nhắc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Ea Wy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Yêu cầu Đảng ủy xã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và phải quan tâm nhiều hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của xã; kịp thời bổ sung, kiện toàn các chức danh cán bộ còn khuyết, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới.

6. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Thời, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, đồng chí Phạm Văn Thời có các khuyết điểm, sai phạm: Với cương vị là Huyện ủy viên (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo (năm 2016), đồng chí Phạm Văn Thời tham mưu cho đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo bổ nhiệm một số cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Với cương vị là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy, đồng chí Phạm Văn Thời chịu trách nhiệm người đứng đầu cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea Wy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020- 2025 có số dư tối đa vượt quá quy định; chuẩn bị nhân sự Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 không đảm bảo điều kiện về độ tuổi theo quy định. Chịu trách nhiệm cá nhân là Bí thư Đảng ủy xã trong việc ký tờ trình của Đảng ủy xã Ea Wy, xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự bầu bổ sung Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 và ký thông báo của Đảng ủy xã, kết luận về công tác cán bộ khi chưa thông qua Đảng ủy xã là vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Wy.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Phạm Văn Thời làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác và uy tín cá nhân của đồng chí, làm phát sinh đơn thư tố cáo vượt cấp.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Thời bằng hình thức Khiển trách.

7. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Ea Khăl, huyện Ea H'leo nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Khăl nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, vi phạm: Chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; xây dựng Đề án nhân sự Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 chưa đảm bảo quy định, không cương quyết, vẫn đưa một số đồng chí đang bị đơn thư tố cáo, có dấu hiệu vi phạm khuyết điểm vào đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; có dấu hiệu thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, dẫn đến 04 nhân sự bầu cử tại Đại hội không trúng cử theo đề án đã được cấp trên phê duyệt.

Khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy xã Ea Khăl đã đến mức phải thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên, các khuyết điểm vi phạm nêu trên đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo giới thiệu kiểm điểm cuối năm 2020, Đảng ủy xã đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc. Xét cân nhắc nhiều mặt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Ea Khăl nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Xem xét giải quyết tố cáo đối với đồng chí Vũ Văn Mỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với trách nhiệm là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk từ tháng 10 năm 2012 đến nay,  đồng chí Vũ Văn Mỹ chưa tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; thực hiện chưa hết các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn số 1924/UBND-TH, ngày 9-3-2021); chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của công dân thiếu chặt chẽ,  chưa đúng quy định là có thiếu sót, khuyết điểm.

Xét cân nhắc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình kiểm tra đối với đồng chí Vũ Văn Mỹ; yêu cầu đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái phạm.

 9. Xem xét giải quyết tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Búk

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Các nội dung tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng là không đúng. Tuy nhiên, qua giải quyết tố cáo đối với đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk, phát hiện đồng chí Dũng có thiếu sót, khuyết điểm trong việc chậm tham mưu UBND huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã của huyện giai đoạn từ tháng 2-2016 đến nay; tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn số 1924/UBND-TH, ngày 9-3-2021) còn chậm; trong tham mưu còn thiếu nhất quán, không cương quyết nên việc giải quyết khiếu nại của UBND huyện chưa đúng quy định.

 Xét cân nhắc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình kiểm tra đối với đồng chí Dũng; yêu cầu đồng chí Dũng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra, không để tái phạm.

10. Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Trần Văn Cả, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Bông

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy: việc tố cáo nêu đồng chí Trần Văn Cả bao che cho cán bộ, đảng viên thông qua giải quyết là không đủ cơ sở kết luận. Tuy nhiên, qua kiểm tra phát hiện việc giải quyết tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Bông còn thiếu chặt chẽ, có một số thiếu sót, khuyết điểm, trách nhiệm trước hết thuộc về

Tổ Kiểm tra, có phần trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và đồng chí Trần Văn Cả với trách nhiệm là người đứng đầu trong quá trình xem xét, kết luận.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: đồng chí Trần Văn Cả nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái phạm; Thường trực Huyện ủy Krông Bông chủ trì, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Bông thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng.

11. Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Phạm Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk

Kết quả xem xét, nhận thấy, trong các nội dung tố cáo đối với đồng chí Phạm Ngọc Thạch thì 2 nội dung đơn nêu: không xem xét, giải quyết, trả lời đơn thư của công dân và không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M’Drắk nhiệm kỳ 2021-2026, qua giải quyết là tố cáo sai. Riêng nội dung đơn tố cáo đồng chí Phạm Ngọc Thạch bao che, dung túng, quá nương nhẹ sai phạm cán bộ có sai phạm, qua thẩm tra xác minh không đủ cơ sở kết luận.

Đồng chí Phạm Ngọc Thạch có thiếu sót trong công tác tiếp công dân, Do vậy, đồng chí cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không tái phạm và phải bố trí thời gian công tác hợp lý để thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy M’Drắk tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.

12. Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Súp

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Theo quy chế làm việc, nội dung tố cáo đối với Huyện ủy Ea Súp là không đúng đối tượng, mà trách nhiệm thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp (2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025) đã thiếu quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan tham mưu làm rõ nội dung tố cáo (về việc không có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) nên thời gian giải quyết kéo dài; chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền và đoàn thể theo kết luận của Ban Bí thư.

Xét nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp. Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra.

13. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Sơn, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Thành Công, Đảng bộ thị trấn Ea Súp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Trưởng Công an huyện Ea Súp giai đoạn 2010-2018

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng Công an huyện Ea Súp giai đoạn 2010-2018, đồng chí Phạm Văn Sơn có sai phạm, khuyết điểm trong việc xem xét, cùng các cơ quan liên quan đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Công an xã Ya Tờ Mốt khi nhân sự này chưa được quy hoạch, không đảm bảo điều kiện về trình độ học vấn, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ nhưng không báo cáo bằng văn bản xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh theo quy định. Sai phạm, khuyết điểm của đồng chí Phạm Văn Sơn đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể lãnh đạo Công an huyện và cá nhân đồng chí.

Xét cân nhắc nhiều mặt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Sơn bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, vi phạm của đồng chí Phạm Văn Sơn từ thời điểm xảy ra đến khi xem xét, thi hành kỷ luật đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật (trên 5 năm). Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Sơn.

                      ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

 


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.