Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường giám sát, phản biện việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

16:45, 07/10/2021

Chiều 7-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III; triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV-2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê chủ trì hội nghị.

Trong quý III-2021, Mặt trận và các đoàn thể đã nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thắng lợi những mục tiêu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác an sinh xã hội.

eqwe
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động được trên 33,3 tỷ đồng và hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đóng góp quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách…

rwer
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động hướng về cơ sở, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Mặt trận và đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị; tham gia đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân.

4324
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lại Thị Loan phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê yêu cầu trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh; tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trên địa bàn tỉnh; tăng cường cử cán bộ đi cơ sở nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, những bức xúc của nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2021, nhất là việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống COVID-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là huy động nguồn lực ủng hộ phòng, chống COVID-19, chăm lo công tác an sinh xã hội, nhất là vùng dân tộc thiểu số, các buôn kết nghĩa; triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc