Multimedia Đọc Báo in

Thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, sớm đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống

11:54, 28/10/2021

Ngày 28-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, phổ biến, các quy định, chương trình, kết luận, kế hoạch của Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Huyện ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII; giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị
Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu được quán triệt Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 9-8-2021 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Chương trình hành động số 30-CTr/HU, ngày 19-8-2021 của Huyện ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Chương trình “Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và huyện Krông Pắc; Kết luận số 426-KL/TU, ngày 27-8-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26-10-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến năm 2025” về Phát triển hệ thống đô thị đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 68-KH/HU, ngày 19-10-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy.

Hội nghị cũng đã phổ biến một số điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 402-QĐ/TU, ngày 9-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 403-QĐ/TU, ngày 9-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định của Đảng đạt kết quả cao, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các quy định của Đảng để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ, sớm đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, các cấp uỷ, tổ chức Đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, tuyên truyền cần phù hợp, hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp
Trong những năm qua, huyện Cư Kuin đã triển khai xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi, tổ chức nạo vét kênh mương trên địa bàn các xã; đồng thời xây dựng kế hoạch điều tiết nước theo vùng, liên vùng, cấp nước luân phiên vào các giai đoạn cần thiết đối với cây trồng, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp.