Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk: 81 năm - những chặng đường lịch sử vẻ vang

06:29, 23/11/2021

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk kể từ sự kiện ra đời Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà đày Buôn Ma Thuột đến nay vừa tròn 81 năm. Hơn 8 thập kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành là một quá trình lãnh đạo, phấn đấu đầy gian khổ, thử thách, hy sinh của Đảng bộ, quân, dân các dân tộc Đắk Lắk với những thành tích to lớn và thắng lợi vẻ vang.

Ngày 23/11/1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là bước ngoặt quan trọng, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Đắk Lắk. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phong trào cách mạng ở Đắk Lắk được gắn với phong trào cách mạng cả nước, phát triển với một khí thế mới, không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh góp phần cùng toàn dân tộc tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành lại độc lập. Sau khi xây dựng chính quyền cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng quân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoàng Gia
Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoàng Gia

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đắk Lắk là một trọng điểm kìm kẹp, đánh phá ác liệt của kẻ thù. Phát huy tinh thần kiên cường, anh dũng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước làm thất bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 được mở đầu bằng đòn điểm huyệt chiến lược vào Buôn Ma Thuột. Đây là một trong những chiến thắng oanh liệt nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở màn cho thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. 

Trong chặng đường hơn 45 năm cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ hết sức nặng nề: khắc phục hậu quả chiến tranh; từng bước phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền các cấp; đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO, đập tan các hành động xâm lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam; phấn đấu vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội; thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, cùng cả nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Từ một tỉnh miền núi nghèo nàn, lạc hậu, đến nay Đắk Lắk đã trở thành một tỉnh khá của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, quy mô dân số hơn 1,9 triệu người, với 49 dân tộc anh em; kinh tế - xã hội có bước phát triển, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, trong đó giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 8,75%/năm. Quy mô kinh tế tăng nhanh, năm 2020 đạt hơn 83.755 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.625 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, các chính sách xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh; quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh và ngày càng mở rộng. 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong chặng đường 81 năm qua còn là lịch sử không ngừng phát triển, trưởng thành về mặt xây dựng tổ chức của Đảng bộ. Từ Chi bộ Đảng đầu tiên với khoảng 10 đồng chí, trải qua chặng đường 81 năm lịch sử, với 17 kỳ đại hội, đến nay Đảng bộ tỉnh có 20 đảng bộ trực thuộc, gồm hơn 700 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 83.000 đảng viên. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang đó đã xuất hiện biết bao tấm gương sáng về tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân, trung thành vô hạn đối với Đảng và Bác Hồ của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc sinh sống, chiến đấu và xây dựng trên vùng đất Đắk Lắk. 

Tình hình quốc tế và trong nước thời gian qua đã tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh hiện nay, diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang trải qua giai đoạn cam go, phức tạp và khó lường nhất, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, hành động quyết liệt hơn để thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đó là: xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đinh Duy Linh


Ý kiến bạn đọc