Multimedia Đọc Báo in

Để sớm xây dựng Ea Kar trở thành thị xã

06:31, 09/11/2021

Với mục tiêu xây dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã, là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội phía Đông của tỉnh, ngay năm đầu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Ea Kar đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thi đua triển khai thực hiện với hướng đi đột phá để về đích đúng hạn.

Đột phá từ nghị quyết

Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt từ cuối năm 2014 thì đến năm 2030, huyện Ea Kar là thị xã thuộc tỉnh và là đô thị cấp vùng phía Đông tỉnh, có diện tích 2.160 ha, dân số khoảng 108.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đảng bộ huyện đã đưa nội dung phấn đấu xây dựng Ea Kar trở thành thị xã, là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội phía Đông của tỉnh vào mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một trong những tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu trên chính là việc Ban Thường vụ Huyện ủy tham mưu, xây dựng và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết “về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025”. Nghị quyết đã nêu rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, các mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện.

Trung tâm thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar).

Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă khẳng định, nghị quyết này là “kim chỉ nam” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban hành chương trình hành động; phân công trách nhiệm, địa bàn, lĩnh vực phụ trách cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể cho cả giai đoạn và từng năm để thực hiện các mục tiêu nhằm phát huy chất xám và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng chương trình hành động, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đầu tư xây dựng cơ bản, huy động vốn. Định kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức giao ban với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn nhằm nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng thị xã phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nghị quyết.

Huy động nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu

Để nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, xứng tầm với vị thế của một thị xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện xác định giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản xuống còn 39,3%, nâng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ lên 60,7%. Điều này đòi hỏi phải tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực phi nông nghiệp, đồng thời chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nông nghiệp công nghệ cao, theo chiều sâu, phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Huyện đã tập trung xây dựng và hình thành một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các xã: Ea Đar, Cư Ni, Ea Ô, Ea Păl. Đồng thời khai thác hiệu quả lợi thế hệ thống công trình thủy lợi của huyện, nhất là dự án Krông Pách Thượng.

Sản xuất, chế biến, nâng cao giá trị hạt ca cao tại Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất - chế biến - tiêu thụ ca cao huyện Ea Kar.
 

Dự án Khu đô thị trung tâm hành chính mới Ea Kar tại xã Ea Đar đã được HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và được Tập đoàn Tân Á Đại Thành quan tâm, xây dựng phương án quy hoạch với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.700 tỷ đồng. Dự án này sẽ góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa tại huyện Ea Kar và tạo nên diện mạo mới, hiện đại cho thị xã Ea Kar sau này”.

 

 
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà, để kêu gọi, thu hút đầu tư, Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động, tập trung cải cách thủ tục hành chính, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư về thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng và thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư khảo sát, thống nhất, ký kết ghi nhớ đầu tư vào địa bàn.

Qua công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư, huyện Ea Kar đã mời gọi được 11 dự án đầu tư vào Cụm Công nghiệp Ea Đar với tổng nguồn vốn trên 270 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngân hàng, thương mại – dịch vụ. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, huyện đã và đang kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng hồ Ea Kar, đồi Chư Cúc, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển không gian kiến trúc cho những khu đô thị mới gắn với thương mại – dịch vụ, du lịch của thị xã Ea Kar sau này.

Một trong những điểm mấu chốt để đưa Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025 đó chính là công tác quy hoạch tổng thể. Huyện đã tập trung thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng đô thị loại IV thị trấn Ea Kar; tiến hành lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Ea Kar đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; lập chương trình phát triển đô thị; đầu tư xây dựng trung tâm hành chính mới tại xã Ea Đar; xây dựng đề án thành lập thị xã, điều chỉnh địa giới hành chính để hình thành 8 phường, 8 xã. Thực hiện quy hoạch chung, huyện đã được đầu tư 3 dự án lớn gồm: hệ thống đường kết nối, vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng; nhà máy nước sạch 90 tỷ đồng; cầu Hàm Long 30 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.