Multimedia Đọc Báo in

Tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X

19:40, 29/11/2021

Chiều 29-11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12. Dự và chủ trì phiên họp có các đồng chí: Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Phú Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Trong tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X. Qua rà soát, UBND tỉnh đề nghị rút ra khỏi chương trình Kỳ họp 2 nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết và đề nghị bổ sung 5 nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết. Như vậy Kỳ họp thứ 3 sẽ xem xét thông qua 24 báo cáo và 28 tờ trình, dự thảo nghị quyết.

th
Đồng chí Y Vinh Tơr Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh cũng đã theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện chính sách pháp luật của các ngành, địa phương. Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2020. Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát và báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh….

Theo đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét và cho ý kiến một số vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, gồm: việc điều chỉnh, bổ sung quy mô cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 9; việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện Lắk; điều chỉnh bổ sung một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X…

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến thông qua một số dự thảo các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, kịp thời ban hành Nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo thuận lợi trong việc khai thác thông tin và cung cấp tài liệu cho các đại biểu HĐND tỉnh.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.