Multimedia Đọc Báo in

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị

19:02, 03/12/2021

Chiều 3/12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị". 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Thành Dũng, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị khẳng định: Việc đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống kịp thời, hiệu quả có ảnh hưởng tích cực, sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, việc vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

TS
TS Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Đây là dịp để các nhà khoa học, các giảng viên tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung mới, nổi bật trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đó thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đưa những nội dung này vào công tác giảng dạy lý luận chính trị mang lại kết quả thành công trong thực tiễn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ những điểm mới trong Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề cập như: Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề lý luận chính trị ở các góc độ tiếp cận như: Xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk; Những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần công tác dân vận...

Đại biểu thảo luận tại hội thảo
Đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Lê Đình Hoan đánh giá cao những giá trị thiết thực mà hội thảo mang lại. Đây là một trong nhiều hoạt động chuyên môn trọng tâm của nhà trường trong năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu của đất nước và của tỉnh trong thời kỳ mới.

Từ thực tiễn và lý luận đặt ra trong hội thảo, đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên, giảng viên trong nhà trường tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu một cách hệ thống, bài bản, sâu sắc mọi quan điểm, chủ trương của Đảng và Đảng bộ tỉnh để lồng ghép đưa vào giảng dạy trong từng chuyên đề, từng bài giảng, thành nội dung cụ thể đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường. Qua đó, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


Thư kêu gọi ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Thư kêu gọi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - năm 2023.