Multimedia Đọc Báo in

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật

15:07, 20/05/2022

Sáng 20/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo Luật gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí (sửa đổi). Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr chủ trì Hội nghị. 

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 8 Chương, 116 Điều quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước. Đối với dự thảo Luật này, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra cấp huyện; đối với quy định về tiêu chuẩn chung của thanh tra viên, cần quy định cụ thể về miễn nhiệm thanh tra viên, tránh trùng lặp với các quy định khác; quá trình xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra cần sắp xếp lại trình tự các bước chuẩn bị nhằm đảm bảo hợp lý về thời gian tổ chức thanh tra, đồng thời cần có quy định cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch thanh tra trong trường hợp có tình huống phát sinh cần thay đổi kế hoạch thanh tra; đối với quy định “Người ra quyết định thanh tra ký ban hành Kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình”, cần quy định rõ thời gian là “15 ngày làm việc” kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra.  

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr chủ trì Hội nghị.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, tại Khoản 2, Điều 60 dự thảo Luật quy định: “Trước khi công bố Quyết định thanh tra 05 ngày làm việc, Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi đối tượng thanh tra kèm đề cương yêu cầu báo cáo ...”, cần nghiên cứu, chỉnh sửa quy định theo hướng tăng thời gian hoặc quy định đó là thời gian tối thiểu để đối tượng thanh tra có thời gian chuẩn bị, xây dựng, hoàn thiện báo cáo, phục vụ tốt hoạt động của Đoàn thanh tra vì qua thực tiễn công tác thanh tra cho thấy, thời hạn “05 ngày làm việc” là quá ngắn để đối tượng thanh tra xây dựng báo cáo đảm bảo đầy đủ, chất lượng, chính xác theo đề cương yêu cầu báo cáo của Đoàn thanh tra. 

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 Chương, 74 Điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Đại biểu tham dự Hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết xây dựng Luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, lợi ích, chính kiến của mình trong việc tham gia vào các hoạt động của nhà nước và xã hội.

Đồng thời đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động giám sát của người lao động đối với người sử dụng lao động; cần xây dựng chế tài và quy định, hướng dẫn cụ thể về việc xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; cần quy định đầy đủ, rõ ràng trình tự, thủ tục Nhân dân kiểm tra chính quyền địa phương cấp xã về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Văn Sáu thảo luận, góp ý cho các dự thảo Luật tại Hội nghị
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Văn Sáu thảo luận, góp ý cho các dự thảo Luật tại Hội nghị.

Ngoài ra, tại Điểm g, Khoản 1, Điều 10 dự thảo Luật quy định về các hình thức, thời điểm công khai thông tin để Nhân dân biết có nêu: “Thông qua mạng xã hội zalo, viber, facebook theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã và tại thôn, tổ dân phố”, đại biểu đề nghị không nên liệt kê tên các mạng xã hội vì trong tương lai có thể xuất hiện nhiều mạng xã hội khác tối ưu hơn ngoài zalo, viber, facebook… như vậy, sẽ hạn chế việc công khai thông tin….

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhất trí với nội dung Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), và đánh giá cao ý nghĩa, tính cần thiết của việc ban hành Luật trong đời sống xã hội. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các dự thảo Luật. Các ý kiến tại Hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình bày tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc