Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

08:32, 28/06/2022

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, những năm qua, Đảng bộ huyện Krông Bông luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, qua đó lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Bám sát cơ sở

Đảng bộ huyện Krông Bông có 36 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với tổng số 3.419 đảng viên, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở thuộc xã, thị trấn; 2 đảng bộ cơ sở thuộc lực lượng vũ trang; 3 đảng bộ cơ quan hành chính; 2 đảng bộ cơ quan sự nghiệp; 15 chi bộ thuộc khối hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp; có 267 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Đồng chí Lâm Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Bông cho biết, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành kế hoạch về tham dự sinh hoạt định kỳ tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Đồng thời phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về tham dự sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ và mỗi tháng giao ban với các bí thư đảng ủy 14 xã, thị trấn một lần để trao đổi kinh nghiệm, báo cáo nắm tình hình; tổ công tác được phân công phụ trách địa bàn giao ban định kỳ với bí thư các chi bộ thôn, buôn mỗi quý một lần.

Ngoài tham dự cuộc họp sơ kết 6 tháng và 1 năm thì hằng quý, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách theo dõi địa bàn phải trực tiếp tham dự họp ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn một lần để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tình hình địa phương nhằm kịp thời tham mưu đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải quyết những phát sinh tại cơ sở và tham dự sinh hoạt với chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố ít nhất một lần trong năm.

Một buổi sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ buôn Khóa (xã Cư Pui).

Ở các địa phương trong huyện, hằng tháng ban thường vụ đảng ủy xã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy về dự sinh hoạt với các chi bộ để trực tiếp nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra giải pháp giúp cấp ủy, chi bộ có thêm kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng điều hành, tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ.

Việc thực hiện quy trình sinh hoạt tại các chi bộ luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thời gian sinh hoạt được duy trì; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Tại các buổi sinh hoạt, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt trung bình đạt từ 85 - 90%.

Trong sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ chủ động triển khai những vấn đề trọng tâm, thảo luận và ban hành các nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng được các chi bộ triển khai nghiêm túc với số điểm trung bình đạt từ 90 - 95 điểm.

Chọn lọc vấn đề

Ở Chi bộ buôn Khanh (xã Cư Pui), trên cơ sở bám sát vào tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chi bộ đã tiến hành chọn lọc những thông tin nổi bật của đất nước, của tỉnh để đưa vào cuộc họp.

Đồng chí H’Juaih Niê, Bí thư Chi bộ buôn Khanh chia sẻ, trước các cuộc họp chi bộ, cấp ủy đều thông tin trước về tình hình thời sự và những vấn đề nổi bật của địa phương, của tỉnh giúp các đảng viên nắm rõ và chọn lọc một vấn đề nổi bật nhất để thảo luận trong cuộc họp.

Chẳng hạn, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, chi bộ đã chọn các vấn đề xoay quanh công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác tuyên truyền, kiểm soát không để dịch lây lan hay khắc phục, hỗ trợ sau dịch… để thảo luận trong các cuộc họp chi bộ.

Đối với việc xây dựng nghị quyết, chi bộ đều gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn, trọng yếu trên địa bàn như: xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường sinh thái... nên có thể dễ dàng thực thi và đi vào cuộc sống.

Một buổi sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ buôn Khanh (xã Cư Pui).

Không chỉ ở Chi bộ buôn Khanh mà thời gian qua, các chi bộ trên địa bàn huyện Krông Bông đã chú trọng đổi mới cả nội dung lẫn hình thức sinh hoạt. Đặc biệt là các chi bộ đã biết chọn lọc vấn đề nổi bật để tham gia thảo luận trong sinh hoạt.

Nhờ thực hiện nghiêm túc về đánh giá, chất lượng các buổi sinh hoạt của các chi bộ trên địa bàn huyện Krông Bông đã từng bước được nâng lên, các chi bộ đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương.

Đồng thời chú trọng phát huy tinh thần dân chủ trong thảo luận, nên đã khơi dậy được trí tuệ của đảng viên trong chuẩn bị và phát biểu ý kiến, thảo luận về một số vấn đề nổi lên trên địa bàn dân cư. Nhiều chi bộ đã ban hành nghị quyết đúng về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo chuyển biến mọi mặt ở địa phương.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc