Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khóa X

17:18, 29/07/2022

Chiều 29/7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư để xem xét, cho ý kiến điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 24/6/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

fsdfdf
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu tại Kỳ họp.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND tỉnh khóa X vào ngày 22/6/2022. Tuy nhiên, ngày 15/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4811/BKHĐT-TH cho rằng việc tỉnh phê duyệt 8 dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là chưa phù hợp.

Vì vậy, việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư nhằm kịp thời xem xét, cho ý kiến, thống nhất điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐND để bảo đảm đúng với danh mục và mức vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

gdfgdf
Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Đinh Xuân Hà thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo thuyết trình dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo thuyết trình, thẩm tra và tiến hành thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước: buôn Pu Huch (xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc), Ea Má (xã Cư M’ta, huyện M’Drắk), Phù Mỹ (xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo), Cư Króa (xã Cư Króa, huyện M’Drắk), C9 (xã Ea Kly, huyện Krông Pắc), Ông Đồng (xã Ea Yông, huyện Krông Pắc), Ea Dong (xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn), Thanh Niên (xã Phú Lộc, huyện Krông Năng).

Dự án bao gồm 8 dự án thành phần với tổng mức đầu tư là 134,4 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 123 tỷ đồng, ngân sách địa phương 11,4 tỷ đồng. 

gdfgf
Đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua nghị quyết.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng khẳng định, việc xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐND là cơ sở để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chuẩn bị trước các trình tự, thủ tục có liên quan, đặc biệt là bảo đảm bố trí nguồn vốn đối ứng như cam kết của một số địa phương và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) để khi nguồn vốn trung ương bố trí sẽ chủ động triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Chương trình là kết thúc giải ngân năm 2023.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc