Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X: Xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng

17:28, 13/07/2022

Chiều 13/7, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X đã tiến hành xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, đánh giá các báo cáo, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về: Quy định phân bổ hạch toán thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh; Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr điều hành phiên làm việc. Ảnh: Hoàng Gia
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr điều hành phiên làm việc. Ảnh: Hoàng Gia

Các đại biểu cũng nghiên cứu, xem xét các tờ trình, báo cáo dự thảo nghị quyết về: Chính sách hỗ trợ tháo dỡ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về: điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Hoàng Gia.

Đồng thời nghiên cứu, đánh giá các dự thảo nghị quyết về: sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025… cùng một số nội dung quan trọng khác.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do nghỉ hưu theo chế độ. 

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc