Multimedia Đọc Báo in

Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

13:50, 05/07/2022

Sáng 5/7, tại huyện Krông Năng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo đã chủ động hướng dẫn, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục chuyển biến tích cực; công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành chức năng được triển khai thực hiện đúng kế hoạch; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội tiếp tục được tăng cường; hoạt động văn hóa, văn nghệ đúng tôn chỉ, mục đích..., góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

1
Quang cảnh hội nghị.

Nhờ chủ động trong triển khai công việc, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai các nhiệm vụ, công tác tuyên giáo đạt được những kết quả tích cực trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, khó lường. Một số kết quả nổi bật như: phối hợp tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức 2 đợt quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”…

1
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Năng Y Bion Niê tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kinh nghiệm, cách làm hay của cơ quan, đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; các kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền; những vấn đề đặt ra trong quá trình tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 04-ĐA/TU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025”…

1
Đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: trong 6 tháng cuối năm 2022, tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn do đó ngành Tuyên giáo cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng tuyên truyền thành tựu trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, thành tựu của đất nước, của tỉnh và địa phương; tích cực, sâu sát trong theo dõi nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội...

Thế Hùng  


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.