Multimedia Đọc Báo in

Khúc hoan ca độc lập

03:52, 02/09/2022

Với mỗi người dân Việt Nam có một ngày vô cùng đặc biệt – Ngày Quốc khánh 2/9.

Không đặc biệt sao được khi mùa Thu năm 1945 - Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh dấu sự đổi đời của người dân Việt Nam, chấm dứt những năm trường lầm than, nô lệ, khôi phục lại nền độc lập cho một dân tộc kiêu hùng, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không đặc biệt sao được khi Bản Tuyên ngôn độc lập được vang lên trong thời khắc lịch sử ngày này năm ấy, đã tuyên bố trịnh trọng và thiêng liêng với toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”.

Không đặc biệt sao được khi ngọn cờ sao vàng tháng Tám, hào khí ngày 2/9 bất diệt ấy cổ vũ tinh thần yêu nước cuộn trào, trở thành sức mạnh vô song để đất nước can trường vượt qua dặm dài thử thách phía sau sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945, đánh bại những đế quốc lớn của thế kỷ 20, non sông thu về một dải. Những người của một thời đi qua lửa đạn, thấu cảm hơn ai hết, thấm thía hơn ai hết giá trị của một đất nước độc lập, tự do; một quốc gia hòa bình, thống nhất.

Khúc hoan ca ấy luôn nhắc nhớ mỗi người về nguồn cội, về lịch sử hào hùng của dân tộc để lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau góp sức, hợp trí bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng một nước Việt Nam hùng cường.

Sức mạnh đoàn kết của nhân dân đã làm nên những trang vàng lịch sử. Cũng bởi điều ấy, để sâu rễ bền gốc bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, Đảng ta luôn nêu cao ngọn cờ tự soi, tự sửa, biểu hiện tập trung và rõ nét là ban hành các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII – được coi là những “biệt dược” về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"”, không chỉ đề cập đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn cả xây dựng hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh: “… nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân”.

Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đồng cam cộng khổ, cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức trên hành trình đi tới. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu mạnh, văn minh, bản sắc; hòa nhập trong dòng chảy toàn cầu.

Đắk Lắk

2/9

Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.