Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ vùng dân tộc thiểu số: Cách làm hiệu quả của Đảng bộ xã Ea Knuếc

08:02, 28/11/2022

Từ một chi bộ còn yếu về năng lực lãnh đạo, thiếu về số lượng đảng viên trẻ, sau hai nhiệm kỳ được Đảng ủy xã Ea Knuếc (huyện Krông Pắc) phân công tăng cường đảng ủy viên cùng sinh hoạt, Chi bộ buôn Ea Naih đã có những thay đổi rõ nét, phát huy vai trò trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư.

Với đặc thù phần đông dân cư là dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ, trình độ không cao nên đời sống của người dân buôn Ea Naih gặp nhiều khó khăn. Khi ấy, Chi bộ buôn chỉ có 6 đảng viên, tất cả đều là đồng bào DTTS, bí thư chi bộ lại lớn tuổi nên việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tại buôn có nhiều hạn chế. Nhiều năm liền, buôn không phát triển được đảng viên mới, hiệu quả thực hiện các nghị quyết của chi bộ không cao, nội dung sinh hoạt chưa đảm bảo theo quy định cũng như yêu cầu thực tiễn.

Chị H’Byai Arul đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng.

Trước thực trạng đó, năm 2017, Đảng ủy xã Ea Knuếc đã giải thể chi bộ cơ quan để phân công đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ các buôn. Riêng buôn Ea Naih, Đảng ủy xã đã phân công đồng chí Nguyễn Tấn Hùng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã làm bí thư chi bộ.

Xác định rõ nhiệm vụ của đảng viên tăng cường về buôn là phải làm sao phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Tấn Hùng đã từng bước tạo nền nếp trong sinh hoạt, định hướng xây dựng các nghị quyết phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, đồng chí còn chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực tại cơ sở, phát triển đảng viên mới, từng bước xây dựng đội ngũ cấp ủy là những người con của buôn làng, phát huy hiệu quả tiếng nói, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ngay từ trong từng dòng họ, khu dân cư.

Các đảng viên Chi bộ buôn Ea Naih trong dịp tổ chức Đại hội Chi bộ buôn nhiệm kỳ 2022 - 2025.
 

Sau kỳ đại hội chi bộ vừa qua, cấp ủy chi bộ ở 7 buôn của xã Ea Knuếc đều đã được kiện toàn, củng cố theo hướng trẻ hóa nhân sự, tăng số lượng cấp ủy viên nữ. Việc tăng cường đảng viên từ chi bộ cơ quan đã tạo nhiều chuyển biến tích cực lên mọi hoạt động của các chi bộ buôn DTTS trên địa bàn”.

 
Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Nguyễn Thị Phượng

Nhờ đó, hoạt động của Chi bộ buôn từng bước được củng cố, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao giữa các tổ chức chính trị - xã hội, khơi dậy mọi phong trào, hoạt động trong cộng đồng. Từ chỗ hạ tầng giao thông chưa bảo đảm, đến nay, người dân đã chung sức góp công, góp của cùng Nhà nước thực hiện bê tông hóa đến hơn 90% đường nội buôn. Thu nhập và mức sống của người dân tăng cao nhờ tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật, biết cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Đời sống văn hóa tinh thần cũng ngày càng phát triển, phát huy được các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống, sinh hoạt.

Trong 5 năm qua, Chi bộ buôn Ea Naih đã phát triển được 8 đảng viên mới, nâng số đảng viên tham gia sinh hoạt lên 22 đồng chí. Đa số đảng viên mới đều là người DTTS tại chỗ, tuổi đời còn trẻ, năng nổ, nhiệt tình, có ý chí phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Chị H’Byai Arul, đảng viên mới được kết nạp năm 2022 chia sẻ, nhờ có sự định hướng, bồi dưỡng của chi bộ, chị đã thấm nhuần các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nỗ lực thực hiện tốt vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn. Khi vào Đảng, chị cũng xác định rõ mục tiêu phấn đấu cho bản thân, sẵn sàng hy sinh, cống hiến hết mình vì lý tưởng cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng giao. 

Sau hai nhiệm kỳ được đảng ủy viên tăng cường làm bí thư chi bộ, Chi bộ buôn Ea Naih đã bầu được bí thư mới là đảng viên trẻ người DTTS tại chỗ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025. Từ nền tảng xây dựng thời gian qua, Chi bộ buôn cũng tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tổ chức đảng, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sức mạnh toàn dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc