Multimedia Đọc Báo in

Thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 20, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

11:47, 09/01/2023

Từ ngày 13 đến 16/12/2022, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên định kỳ, lần thứ 20. Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. 

Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm:

1.1. Đảng uỷ Sở Y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện không nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ 1 tháng một lần theo quy chế làm việc; chưa bám sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh để kịp thời ban hành nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên cơ quan phát huy vai trò thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác phòng chống dịch COVID-19; thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, đảng viên có sai phạm quy định nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống COVID-19 làm thất thoát tài sản của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật về Đảng và pháp luật.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật Đảng uỷ Sở Y tế bằng hình thức khiển trách.

1.2. Đồng chí Huỳnh Văn Mến, đảng viên Chi bộ TDP6, Đảng bộ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, khi đang công tác (thời gian năm 2012-2016), với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’Mơ, huyện Ea Súp, là người đứng đầu nhưng đồng chí chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng dẫn đến một số diện tích rừng bị xâm hại, lần chiếm sử dụng trái phép; ngoài ra còn để Công ty xảy ra một số sai phạm khác theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Huỳnh Văn Mến bằng hình thức cảnh cáo.

1.3. Đồng chí Lê Thị Oanh, đảng viên Chi bộ TDP12, Đảng bộ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, khi đang công tác, với chức trách là Phó giám đốc Sở Tài chính, trong lĩnh vực nhiệm vụ được giao, đồng chí chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong việc: ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với số gỗ trục vớt dưới lòng hồ Ea Súp hạ, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp không đúng quy định; thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và bảo quản khối lượng gỗ trục vớt (nêu trên) thiếu chặt chẽ, vi phạm quy định, làm thất thoát tài sản nhà nước.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thị Oanh bằng hình thức cảnh cáo.

1.4. Đồng chí Y Quý Niê Siêng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thành Nhất, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022, với trách nhiệm là người đứng đầu nhưng đã thiếu cương quyết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, để tình trạng nhiều hộ dân xây dựng nhà sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, buộc chính quyến phải  tổ chức cưỡng chế, phá dỡ, gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân, kinh phí của nhà nước và phải xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền nhiều đảng viên, cán bộ chủ chốt của phường.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Y Quý Niê Siêng bằng hình thức khiển trách.

1.5. Thực hiện kết luận của UBKT Tỉnh uỷ tại Kỳ họp thứ 19; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức:

- Khiển trách: Đối với đồng chí Nguyễn Viết Tượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

- Cảnh cáo: Đối với đồng chí Nguyễn Văn Đính, đảng viên Chi bộ thôn 7, Đảng bộ xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp.

2. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên:

2.1. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Ea Bung trong hai nhiệm kỳ (2010-2015 và 2015-2020) không phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát trách nhiệm của UBND xã trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên chưa tốt, dẫn đến tình trạng: trên địa bàn có nhiều diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng trái mục đích, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước; xử lý không kịp thời, dứt điểm tình trạng khiếu kiện tranh chấp đất đai, gây mất ổn định tình hình an ninh nông thôn của địa phương.

2.2. Đồng chí Bùi Đức Hạnh, đảng viên Chi bộ thôn 1, Đảng bộ xã Ea Bung huyện Ea Súp; Phó bí thư Đảng ủy hai nhiệm kỳ (2010-2015 và 2015-2020), Chủ tịch UBND xã (giai đoạn 2011-2020) đã có một số khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên chưa tốt, dẫn đến tình trạng: trên địa bàn có nhiều diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước; xử lý không kịp thời, dứt điểm tình trạng khiếu kiện tranh chấp đất đai, gây mất ổn định tình hình an ninh nông thôn của địa phương.

2.3. Đối với đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, đảng viên Chi bộ Thanh tra - Pháp chế, Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm, trong thời gian công tác, với chức trách là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp giai đoạn 2012 - 2016, đã có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn và trách nhiệm trong theo dõi, giám sát việc doanh nghiệp trục vớt gỗ tại lòng hồ Ea Súp hạ (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) chưa tốt, gây thất thoát tài sản nhà nước.

2.4. Đối với đồng chí Phạm Đức Hạnh, đảng viên Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột: Từ năm 2012 đến 2014, với vai trò là Huyện uỷ viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Súp, là đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, giám sát doanh nghiệp trong việc trục vớt gỗ tại lòng hồ Ea Súp hạ nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ để phần lớn khối lượng gỗ trục vớt bị hư hại, gây thất thoát tài sản nhà nước.

2.5. Đồng chí Nguyễn Đình Toản, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Đoàn kết, Đảng bộ thị trấn Ea Súp, trong thời gian công tác, với trách nhiệm là Phó chủ tịch UBND huyện Ea Súp giai đoạn 2011-2020 đã có một số sai phạm, khuyết điểm trong công tác: tham mưu, thực hiện việc quản lý gỗ trục vớt tại lòng hồ Ea Súp hạ, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp không đúng quy định; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp; không chỉ đạo, tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất đai, không tham mưu UBND huyện tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sang nhượng trái phép; trong chỉ đạo giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân.

2.6. Đồng chí Trần Ngọc Quang, đảng viên Chi bộ TDP Hòa Bình, Đảng bộ thị trấn Ea Súp; nguyên HUV nhiệm kỳ 1995-2000, nhiệm kỳ 2000-2005, nguyên UVBTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2005-2010, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện giai đoạn 1994-2009, nguyên Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ea Súp giai đoạn 2011-2016, trong thời gian công tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đã có một số sai phạm, khuyết điểm trong: giải toả, đền bù, triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm cụm xã Ea Rốc - Ea Lê, huyện Ea Súp giai đoạn 2012 đến tháng 1/2015; công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ea Súp; việc trục vớt gỗ, quản lý, bán đấu giá gỗ trục vớt tại lòng hồ Ea Súp Hạ, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai của công dân.

2.7. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh, từ tháng 4/2005 đến tháng 6/2019, với chức trách là Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng TN&MT huyện Ea Súp đã sai phạm, khuyết điểm: thiếu trách nhiệm, không kiểm tra chặt chẽ đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, giải quyết tranh chấp đất đai chưa tốt, kéo dài, gây bức xúc, phức tạp tình hình an ninh nông thôn của địa phương; ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.

2.8. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 11, Đảng bộ phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột khi giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ea Súp đã để xảy ra sai phạm trong việc: quản lý việc trục vớt, bán đấu giá số gỗ trục vớt tại lòng hồ Ea Súp Hạ, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp; không chỉ đạo tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất đai, không tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm, sang nhượng trái phép; không thực hiện đúng tiến độ việc cưỡng chế, thu hồi đất theo kế hoạch; ký quyết định thu hồi, huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không đúng quy định; thực hiện chưa đúng, đầy đủ trách nhiệm trong giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

2.9. Đồng chí Huỳnh Văn Tiếu, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 2, Đảng bộ phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, khi giữ chức vụ Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ea Súp đã có sai phạm, khuyết điểm trong: thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất không đúng quy định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, nguồn gốc, thời gian sử dụng, đất đang tranh chấp khiếu kiện….

2.10. Với trách nhiệm là Đảng uỷ viên, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Y Mluck Kbuôr đã chủ quan, thiếu thận trọng trong một số giao dịch dân sự, gây ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân đồng chí.

Những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và các đảng viên nêu trên đã đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Do đó, UBKT Tỉnh ủy quyết định thực hiện các quy trình xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.

Thành viên một đoàn kiểm tra báo cáo kết quả tại Kỳ họp.
Thành viên một đoàn kiểm tra báo cáo kết quả tại Kỳ họp.

3. Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng:

3.1. Việc Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm để thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thị Triệu (Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Ngai, Đảng bộ xã Ea Ngai) bằng hình thức cảnh cáo là có cơ sở. Tuy nhiên, qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, nguyên nhân khách quan, ý thức khắc phục hậu quả, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thay đổi hạ hình thức kỷ luật đối với đồng chí Phạm Thị Triệu xuống khiển trách.

3.2. Qua giải quyết khiếu nại kỷ luật của đồng chí Trịnh Văn Minh, đảng viên Chi bộ Thôn Tân Phú, thuộc Đảng bộ xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định điều chỉnh một phần nội dung sai phạm cho sát với hành vi vi phạm, nhưng vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách đối với đồng chí.

3.3. Đối với khiếu nại kỷ luật của đồng chí Ngô Ngọc Phước, đảng viên Chi bộ thôn Tân Phú, Đảng bộ xã Ea Tóh, thuộc Đảng bộ huyện Krông Năng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định điều chỉnh một phần nội dung sai phạm cho sát với hành vi vi phạm.

Về hình thức kỷ luật, do trước đây, Ban Thường vụ Huyện ủy trong giải quyết khiếu nại giữ nguyên hình thức khiển trách là đã xem xét, chiếu cố, theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy là phù hợp nên quyết định giữ nguyên hình thức khiển trách đối với đồng chí.

4. Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo:

4.1. Nội dung tố cáo cho rằng: Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar (nhiệm kỳ 2020-2025) bao che không xử lý sai phạm của đảng viên, qua xem xét giải quyết, nội dung tố cáo không đúng, nhưng do nhận thức nên việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với đảng viên còn nhẹ, chưa tương xứng với lỗi phạm. Do đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đảng, không để tái phạm.

4.2. Đối với nội dung tố cáo cho rằng: đồng chí Nguyễn Văn Long (Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy) không chỉ đạo xem xét, xử lý đơn của công dân theo quy định, qua xem xét giải quyết, nội dung tố cáo không có cơ sở. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Long cần thận trọng, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo tham mưu xử lý đơn, thư của công dân chuyển đến đơn vị.

5. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, yêu cầu rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục.

6. Xem xét kết quả kiểm tra: việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh trong việc thực hiện chế độ đảng phí theo quy định của Bộ Chính trị; kiểm tra tài chính trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng nêu trên còn có một số thiếu sót, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy các huyện Cư Kuin và Đảng uỷ Công an tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những thiếu sót, hạn chế đã chỉ ra.

Ngoài các nội dung trên, tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

UBKT Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.