Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

08:03, 03/02/2023

Một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) cũng là lúc đất nước vào xuân, cả dân tộc chung vui đón mùa xuân mới. Đảng Cộng sản Việt Nam và mùa xuân vĩnh hằng đã trở thành sự gắn kết tự nhiên trong tâm thức của người dân đất Việt.

Bản lĩnh chính trị của Đảng

Bước vào mỗi mùa xuân mới, tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang, để mãi mãi xứng đáng vai trò, vị trí “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, Đảng ta luôn tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, khắc phục các khuyết điểm, các biểu hiện tiêu cực và yếu kém.

Sự lớn lao của Đảng không chỉ thể hiện ở những cống hiến có tính lịch sử trong suốt bao nhiêu năm qua mà còn ở chỗ dám nhìn thẳng vào sự thật, trân trọng, lắng nghe sự phê bình, góp ý của nhân dân, kiên quyết sửa chữa các sai lầm, khuyết điểm để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Chính điều đó đã thể hiện bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của một Đảng cách mạng chân chính.

Riêng đối với Đắk Lắk, qua đánh giá của Tỉnh ủy cho thấy, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

Nhận thức, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến, thay đổi một cách rõ nét. Ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã chuyển biến thành những hành động, việc làm cụ thể.

Đội ngũ cán bộ, công chức có bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phong cách ứng xử, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên.

Những tấm gương cán bộ, đảng viên hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều.

Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk tháng 6/2022. Ảnh: Lê Thành

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, củng cố nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế, khuyết điểm.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, mất đoàn kết nội bộ, chưa thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thậm chí còn cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Để thực hiện một cách bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý phải tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp nhằm khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra và phát sinh mới.

Đồng thời, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải tiếp tục được tăng cường.

Toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị.

Lấy kết quả việc thực hiện là một trong những căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Với tinh thần đó, bước vào năm mới 2023, phát huy những thành quả đạt được, bằng nhiều giải pháp, biện pháp phù hợp, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân.

Tường Mạnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.