Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 367 quần chúng ưu tú

17:12, 07/03/2023

Sáng 7/3, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I, năm 2023.

Đợt bồi dưỡng lý luận chính trị gồm 3 lớp với sự tham gia của 367 học viên là quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Mỗi lớp bồi dưỡng có thời lượng 4 ngày, bắt đầu từ ngày 7/3 đến ngày 24/3.

Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các học viên sẽ được học tập các chuyên đề: khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các báo cáo viên còn quán triệt tại lớp học Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đây là những nền tảng về lý luận, nhận thức quan trọng, làm hành trang cho đội ngũ quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phấn đấu, vận dụng vào thực tiễn công tác và không ngừng rèn luyện, học tập, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để sớm đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc