Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

10:42, 27/02/2023

Sáng 27/2, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1 năm 2023.

Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối cùng 142 học viên là đảng viên mới kết nạp.

Trong thời gian 6 ngày (từ 27/2 - 6/3), các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 19/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về nhiệm vụ công tác năm 2023”. Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đảng viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản trong đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên… Đồng thời nâng cao khả năng nhận thức của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống; tự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.