Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng ý thức tự giác, nghiêm túc học tập nghị quyết

09:30, 28/03/2023

Mới đây, cấp ủy chi bộ tổ dân phố của tôi gửi giấy mời và thông báo qua nhóm Zalo yêu cầu tất cả đảng viên đang sinh hoạt phải có mặt tại hội trường phường để tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức.

Hầu hết đảng viên tham gia học tập khá đông đủ và cấp ủy điểm danh rất chặt chẽ. Một số ít đảng viên vắng mặt thì cấp ủy tiếp tục nêu tên trên nhóm Zalo để nhắc nhở phải có ý thức tự giác tham gia các lớp học nghị quyết.

Không riêng chi bộ tổ dân phố tôi, qua tìm hiểu được biết, thời gian gần đây, đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên… khi tham gia các lớp quán triệt nghị quyết của Đảng, hay bồi dưỡng cập nhật kiến thức, lý luận chính trị… thường phải điểm danh rất chặt chẽ. Sở dĩ như vậy phần lớn cũng xuất phát từ việc một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thiếu ý thức tự giác, không chấp hành nghiêm túc việc học tập nghị quyết, lý luận chính trị.

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh minh họa: Nguyễn Xuân

Theo đánh giá của Trung ương Đảng, qua quá trình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cho thấy, một trong những biểu hiện suy thoái xuất hiện nhiều trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là “ngại học tập lý luận chính trị, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, không am hiểu thực tiễn”. Chính điều này đã dẫn đến một số cán bộ, đảng viên có những biểu hiện như hoang mang, dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nói và làm không đúng, thậm chí ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nguyên nhân một phần là do công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập các nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới…

Trước thực tế đó, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã nhấn mạnh đến giải pháp là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 Học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn là một nội dung hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và đòi hỏi phải thực hiện trên tinh thần tự giác, nghiêm túc. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" như Đảng đã chỉ rõ.

Tường Mạnh


Ý kiến bạn đọc