Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar (mở rộng)

19:31, 11/05/2023

Sáng 11/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) để quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng và công tác tổ chức cán bộ. 

Đồng chí Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, phổ biến kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 13/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cấp cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ban Dân vận Huyện ủy phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 75, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giai đoạn 2022 - 2026”.

gdgf
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy thông báo về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thực hiện 5 bước về công tác cán bộ. Các đại biểu đã thảo luận, nhất trí cao và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Trần Văn Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin: “Quả ngọt” từ xuất khẩu lao động
Những năm qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Cư Kuin đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân trên địa bàn tham gia lao động tại các quốc gia có nhu cầu cao về lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.