Multimedia Đọc Báo in

Quán triệt, triển khai các quy định của Ban Bí thư về công tác báo chí, xuất bản

14:30, 11/05/2023

Ngày 11/5, tại tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (khu vực phía Nam).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và một số ban, sở, ngành trực thuộc; đại biểu lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản nhà xuất bản, lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở Thành phố Hồ Chí Minh và 32 địa phương khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Về phía tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn công tác; tham gia đoàn còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

Quy định mới về hoạt động báo chí, xuất bản

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Quy định số 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW ngày 28/2/2023, của Ban Bí thư về Trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Hai quy định này có nhiều điểm mới, đáng chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cũng như khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản; phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện đại; khắc phục những hạn chế, bất cập của các quyết định cũ.

s
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc ban hành Quy định số 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW đã tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản; là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá” theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thông tin với hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thông tin về một số thành tích đạt được của tỉnh Bình Dương.

Hội nghị cũng quán triệt Quy định Số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Đây là quy định mới, được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu cũng được quán triệt Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (Đảng kỳ). Đảng Kỳ là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lá cờ Đảng luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, là niềm tin, niềm tự hào, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc.

Thời gian qua, cờ Đảng được sử dụng trong trang trí khánh tiết các hoạt động và sinh hoạt của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, đất nước, trang trí trụ sở các cơ quan (phòng họp, phòng tiếp khách, khuôn viên), tại nơi công cộng... Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quy định hay hướng dẫn về sử dụng cờ Đảng nên việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng chưa thống nhất ở nhiều địa phương, đơn vị, thậm chí có hiện tượng thiếu chính xác, gây phản cảm trong dư luận, bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chống phá.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi bên lề hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (bìa trái) trao đổi bên lề hội nghị.

Quy định số 99-QĐ/TW gồm 5 Chương, 26 Điều, nêu rõ quy cách cờ Đảng, nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ Đảng; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trọng việc tổ chức thực hiện quy định này; góp phần tạo sự thống nhất trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của Đảng, qua đó giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giám đốc Đài PT-TH Đắk Lắk tham gia thảo luận.
Giám đốc Đài PT-TH Đắk Lắk Trần Văn Hiền tham gia thảo luận.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, các quy định mới được quán triệt tại Hội nghị này là những văn bản rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có tác động trực tiếp đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước. Nội dung các quy định thể hiện nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển, cần được quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản, thật sự đi vào cuộc sống, áp dụng thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trả lời chất vấn.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trả lời chất vấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với báo giới cả nước. Với bề dày truyền thống vẻ vang - 100 năm đồng hành cùng dân tộc, cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân, báo giới cả nước có quyền tự hào về truyền thống cách mạng, sứ mệnh nghề nghiệp cao cả và những đóng góp quan trọng đối với đất nước, với dân tộc. Nhìn lại 100 năm qua để đánh giá, tổng kết, cùng nhau xây dựng những chiến lược, kế hoạch, giúp báo chí cách mạng vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới; cổ vũ, động viên báo giới cả nước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tìm giải pháp để triển khai thực hiện tốt các quy định, hoàn thiện dự thảo Đề án nêu trên; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Hầu hết các ý kiến thắc mắc của đại biểu đều được lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương trả lời, giải thích thỏa đáng.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, các ban, sở, ngành và cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định này trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo.

Trên cơ sở Hội nghị lần này, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định. Cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định trên; thông tin, báo cáo kết quả thực hiện quy định ở các cấp theo từng quý, từng năm; biểu dương, khen thưởng các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế.

Các đại biểu nghiên cứu kinh nghiệm tại Trung tâm giám sát thông minh IOC tỉnh Bình Dương.
Các đại biểu nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bình Dương.

Về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 21/6/2025), đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. Vì vậy, chúng ta cần phải xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa; triển khai kế hoạch kỷ niệm với phương châm như Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của Đảng ta, dân tộc ta, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, đã nhiều lần khẳng định: “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”; thiết thực xây dựng nền báo chí truyền thông ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại như tinh thần văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nghe Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của tỉnh.
Các đại biểu nghe Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của tỉnh.

Trước đó, chiều 10/5, các đại biểu đã được Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức chuyến tham quan, nghiên cứu thực tế tại thành phố mới Bình Dương - Becamex và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm bên lề hội nghị.
Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm bên lề hội nghị.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc