Multimedia Đọc Báo in

Lấy ý kiến, góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy định 132 của Bộ Chính trị

17:43, 30/05/2023

Chiều 30/5, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến, góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (gọi tắt là Quy định 132). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Qua 5 năm thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và cơ bản thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, toàn diện, hiệu quả. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình. Quy định 132 đã kế thừa, đổi mới các văn bản chỉ đạo về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trước đây của Đảng, theo hướng ngày càng khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, rõ về thẩm quyền, trách nhiệm, dễ thực hiện và đi vào nền nếp…

Tuy nhiên, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của Đảng trong nhiệm kỳ XII, XIII, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định để tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định của Đảng nhằm thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, bảo đảm thực chất và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, góp phần tạo đột phá thực sự trong công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, dự thảo quy định mới đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề: nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; các căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; đối tượng kiểm điểm; trách nhiệm, thẩm quyền; đối tượng đánh giá, xếp loại; các tiêu chí xếp loại chất lượng…

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải thống nhất với toàn bộ dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị. Về góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 132, Tỉnh ủy Đắk Lắk cơ bản thống nhất các nội dung; đồng thời đề nghị bổ sung làm rõ hơn một số vấn đề.

Cụ thể: điều chỉnh nội dung “lấy kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể làm căn cứ để xác định tỷ lệ các mức xếp loại của đơn vị, cá nhân trực thuộc” thành “lấy kết quả của đánh giá, xếp loại của cá nhân, đơn vị trực thuộc làm căn cứ để xác định các mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị”. Đối với tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỉnh Đắk Lắk thống nhất chọn Phương án 1: Giữ nguyên tỷ lệ số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng, nhằm khắc phục tình trạng nể nang, chạy theo thành tích và bảo đảm thực chất, công bằng trong đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm của cả hệ thống chính trị. Về quy định đối với tập thể lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ khi có thành viên bị kỷ luật trong năm, tỉnh Đắk Lắk thống nhất chọn Phương án 2: Điều chỉnh thành “Bị xử lý kỷ luật hoặc có 1/3 thành viên trở lên bị kỷ luật trong năm”…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đề nghị các địa phương tiếp tục có những ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 132 bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, bộ phận Tổ biên tập cần ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các địa phương để nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh dự thảo quy định mới bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc