Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Krông Búk: Sôi nổi thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”

08:19, 08/06/2023

Triển khai thí điểm mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ huyện Krông Búk, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mô hình điểm ở Ea Sin

Chi bộ buôn Ea Kring có 9 đảng viên. Được Đảng bộ xã Ea Sin chọn làm mô hình điểm, chi bộ đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên căn cứ vào tình hình thực tế của buôn, địa bàn sản xuất và thế mạnh của từng đảng viên, yêu cầu báo cáo tiến độ thực hiện. Đồng thời, chú trọng phát huy dân chủ trong Đảng, mỗi một vấn đề đều được thảo luận, bàn bạc trong chi bộ, sau đó tổ chức lấy ý kiến của các đoàn thể, người dân để đưa ra giải pháp và hướng giải quyết hợp lý, hiệu quả.

Bí thư Chi bộ buôn Ea Kring Phạm Thị Thùy Giang cho biết, chính nhờ phát huy dân chủ trong Đảng, Chi bộ buôn Ea Kring đã nhận được sự đồng thuận của người dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở. Người dân tự nguyện hiến đất, góp công làm đường, giữ gìn cảnh quan môi trường, đóng góp kinh phí làm hàng rào, mua sắm trang thiết bị cho trường học, thành lập và nhân rộng mô hình Tổ trị an dân nuôi nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tài sản cho người dân. Nhờ vậy, buôn Ea Kring luôn là một trong những buôn đi đầu trong các phong trào hoạt động của xã.

Bí thư Chi bộ buôn Ea Kring (Đảng bộ xã Ea Sin, huyện Krông Búk) Phạm Thị Thùy Giang tìm hiểu thực tế việc lãnh đạo, triển khai hiện nghị quyết của chi bộ về phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đảng bộ xã Ea Sin có 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 150 đảng viên. Sau khi được Đảng bộ huyện chọn thực hiện thí điểm mô hình “chi bộ bốn tốt”, Đảng ủy xã đã xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức lễ phát động, ký giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt” tại 4 chi bộ gồm: Chi bộ Quân sự xã, Chi bộ buôn Ea Káp, Chi bộ buôn Ea Kring và Chi bộ buôn Ea Sin.

 

“Kết quả công nhận “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là cơ sở quan trọng xếp loại chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng đến nhân rộng trong toàn Đảng bộ vào năm 2025” - Bí thư Huyện ủy Krông Búk Nguyễn Hải Đông.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Sin Vũ Văn Tuấn cho biết: để xây dựng “chi bộ bốn tốt”, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ được chọn thí điểm tập trung triển khai bảo đảm bốn tiêu chí gồm: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; xây dựng chi bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Đảng ủy đã phân công các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã phụ trách, theo dõi, hướng dẫn các chi bộ triển khai thí điểm mô hình, lấy hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng nơi được phân công phụ trách là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các chi bộ được chọn thí điểm tự đánh giá, xếp loại cuối năm theo bốn tiêu chí trên, làm cơ sở để Thường trực Đảng ủy xã rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình.

Bám sát thực tiễn triển khai sâu rộng

Đảng bộ huyện Krông Búk có 25 tổ chức cơ sở Đảng, 211 chi bộ trực thuộc với 2.990 đảng viên. Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk đã ban hành Kế hoạch số 162-KH/HU về thực hiện thí điểm mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ huyện năm 2023.

Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Ea Sin (huyện Krông Búk) ký kết giao ước thi đua triển khai thực hiện thí điểm mô hình "chi bộ bốn tốt".

Theo Bí thư Huyện ủy Krông Búk Nguyễn Hải Đông, việc phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là nét mới trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, bốn tiêu chí của “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là những nội dung cơ bản, áp dụng chung cho nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, đòi hỏi mỗi cấp ủy, chi bộ phải có những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để áp dụng phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện, tác động đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, chọn 2 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện và 44 chi bộ trực thuộc triển khai thí điểm mô hình xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đồng thời, cử các đồng chí huyện ủy viên phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của chi bộ, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí bốn tốt. Qua đó, nhận xét cụ thể, rõ ràng việc thực hiện từng tiêu chí, góp phần đánh giá, xếp loại chi bộ một cách chính xác, khách quan.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc