Multimedia Đọc Báo in

Vững tin trên hành trình phát triển

08:18, 02/09/2023

Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là một sự kiện trọng đại, một mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Từ trong đêm trường nô lệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa!”, lật đổ chế độ thực dân và phong kiến, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam mới đã tuyên bố trước toàn thế giới khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập, khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập ấy. Giá trị bất hủ và trường tồn cùng lịch sử dân tộc của Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành ánh sáng soi đường cho nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại buôn Tring, phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ). Ảnh: Hữu Hùng

Từ mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc Việt Nam đã đi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chịu nhiều hy sinh mất mát lớn lao. Với sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần bất khuất được hun đúc từ hàng nghìn năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc đã vượt qua những thác ghềnh của lịch sử, đánh bại những kẻ thù hung bạo, lập nên bao chiến công lẫy lừng.

Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần quật khởi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã bền gan chung sức đồng lòng để vượt qua mọi thử thách cam go, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Hòa cùng tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng lợi thế để biến khát vọng thành hiện thực. Đắk Lắk hôm nay là vùng đất giàu bản sắc văn hóa của cộng đồng 49 dân tộc anh em cùng chung sống, với nhiều loại cây công nghiệp mũi nhọn, nhiều loại nông sản đã vươn ra thị trường toàn cầu, là điểm sáng của cả nước về phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao…

Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng. Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết một lòng, chúng ta tin tưởng sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Đắk Lắk


Ý kiến bạn đọc