Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: Cần tăng cường đối thoại với hội viên nông dân

17:46, 30/11/2023

Ngày 30/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” (Đề án 61) và Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2020 - 2022” (Quyết định 516) tại huyện Krông Búk. 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện Krông Búk thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh làm việc tại huyện Krông Búk.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân huyện đã tăng cường tuyên truyền vận động nông dân phát triển sản xuất với định hướng quy hoạch của địa phương; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Năm 2023, có 4.890/6.887 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua phong trào, các cấp Hội vận động nông dân phát huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Trong năm 2023, Hội Nông dân huyện đã vận động thành lập 6 hợp tác xã; 6 tổ hội nghề nghiệp; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…; thành lập mới 30 doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn hướng dẫn hộ nông dân đăng ký dự án khởi nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với nâng giá trị OCOP trong lĩnh vực nông nghiệp. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện có 15 sản phẩm OCOP

Bên cạnh đó, Hội đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ vốn vay cho nông dân. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt hơn 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp là 1,150 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện còn nhận ủy thác cho vay 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân cấp trung ương và tỉnh để thực hiện 4 dự án chăn nuôi, trồng trọt tại các xã: Cư Pơng, Cư Kbô, Ea Sin. 

Ông Y Ni Mlô, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk
Ông Y Ni Mlô, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã vận động hội viên nông dân đóng góp gần 7 tỷ đồng, 425 ngày công lao động, hiến 425 m2 đất, làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, lắp camera an ninh, xây dựng mới hội trường sinh hoạt thôn...

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện đã nêu lên một số khó khăn, như: nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Hội ở cấp cơ sở còn thiếu; đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong hình hình mới; vai trò chủ thể, nòng cốt của một bộ phận hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp công nhân còn hạn chế… 

Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng sầu riêng
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng sầu riêng theo hướng VietGap của hội viên Hội Nông dân xã Cư Kbô (huyện Krông Búk).

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê ghi nhận các kết quả đạt được trong việc cụ thể hóa, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 61, Quyết định số 516, Kế hoạch số 12, ngày 28/2/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh trên địa bàn Krông Búk. Đồng thời, đề nghị địa phương phải rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện; nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực để Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân theo Nghị định 37, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm các nguồn vốn để nông dân vay, phát triển sản xuất… Hằng năm, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với hội viên nông dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó kịp có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc…

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc