Multimedia Đọc Báo in

Biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ ở huyện Krông Năng:

Thêm cẩm nang về giáo dục lịch sử truyền thống

08:21, 01/12/2023

Thời gian qua, những nỗ lực trong công tác biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương ở huyện Krông Năng đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ…

Đảng bộ xã Ea Dăh đang tập trung những công đoạn cuối cùng để hoàn thiện cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Ea Dăh, giai đoạn 2005 - 2022, dự kiến xuất bản vào tháng 12/2023. Bí thư Đảng ủy xã Ea Dăh Cao Đức Hạnh cho biết, để dự thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Dăh, giai đoạn 2005 - 2022” được hoàn chỉnh, có sự đóng góp của các cán bộ, đảng viên, nhất là những người gắn bó lâu năm với mảnh đất này. Nhiều câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển xã được các đồng chí nguyên lãnh đạo xã tích cực đóng góp, xây dựng, góp ý vào nội dung cuốn sách; các mốc thời gian về các kỳ đại hội đảng bộ xã, hay quá trình xây dựng và phát triển trên quê hương mới của người dân được khắc họa rõ nét.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị góp ý xây dựng dự thảo ấn phẩm “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Dăh, giai đoạn 2005 - 2022”.

Đối với những địa phương đã hoàn thành việc xuất bản cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Bí thư Đảng ủy xã Ea Púk Phạm Minh Sơn cho hay: “Ngay sau khi sách Lịch sử Đảng bộ xã Ea Púk (1979 – 2020) được xuất bản vào tháng 3/2020, Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ trong đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các trường học trên địa bàn nghiên cứu, đưa vào nội dung giảng dạy bằng những hình thức phù hợp cùng chương trình giảng dạy về lịch sử địa phương”.

 

“Việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống qua hoạt động xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương, các cuộc thi, hoạt động về nguồn... góp phần hun đúc thêm tinh thần yêu quê hương, đất nước, nhất là thế hệ trẻ, từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng huyện Krông Năng phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp và văn minh” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Năng Y Bion Niê.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Năng Nguyễn Thị Đông chia sẻ, thời gian qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ ở các địa phương trên địa bàn huyện Krông Năng luôn được thực hiện chặt chẽ từ việc xây dựng kế hoạch, sưu tầm tư liệu, xây dựng đề cương, bản thảo, tổ chức hội thảo góp ý, hoàn thiện bản thảo, thẩm định xin phép xuất bản, tổ chức in ấn và xây dựng kế hoạch sử dụng các ấn phẩm sau khi phát hành. Đến nay, toàn huyện đã có 9/12 xã, thị trấn hoàn thành công tác biên soạn, xuất bản và phát hành sách lịch sử đảng bộ địa phương. Các xã còn lại là Ea Dăh, Ea Hồ và Dliê Ya dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, bảo đảm kế hoạch 100% xã, thị trấn hoàn thành việc biên soạn và xuất bản cuốn sách lịch sử đảng bộ theo từng giai đoạn cụ thể.

Đối với lịch sử đảng bộ cấp huyện, từ năm 1997, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Năng đã xuất bản sách "Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân huyện Krông Năng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 – 1996)"; năm 2007 xuất bản sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Krông Năng (1954 – 2005)". Đến nay, trước yêu cầu thực tiễn, cũng như trong quá trình nghiên cứu, học tập sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Krông Năng (1954 – 2005)" vẫn còn nhiều sự kiện, vấn đề cần bổ sung, nhất là những sự kiện trước và sau khi tách huyện, đến tháng 6/2023, Thường vụ Huyện ủy Krông Năng xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, xuất bản sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Krông Năng (1954 - 2022)”, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì. Dự kiến, xuất bản vào tháng 8/2024.

Các đại biểu chia sẻ và trao đổi về những nội dung tại Hội nghị góp ý xây dựng dự thảo ấn phẩm “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Dăh, giai đoạn 2005 - 2022”.

Bên cạnh công tác xuất bản sách, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng tại địa phương, đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc thi, như: tìm hiểu 80 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh, sưu tầm tư liệu, tài liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển huyện từ khi thành lập đến nay; tổ chức các hoạt động về nguồn ở các di tích lịch sử được công nhận như xã Dliê Ya, khu căn cứ H4...

 Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc