Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát ở Lắk

08:24, 01/04/2024

Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lắk luôn chú trọng thực hiện. Nhờ đó, chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Huyện ủy Lắk đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo các quy định và Điều lệ Đảng.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lắk Lê Văn Hiền cho biết: Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác KTGS của Đảng, việc xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS luôn được cấp ủy thực hiện ngay từ đầu mỗi năm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn ở từng chi bộ, đảng bộ.

Trong đó, đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra; phân công cán bộ theo dõi, nắm địa bàn thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên về chấp hành đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

UBKT Huyện ủy Lắk hội ý, trao đổi về công tác kiểm tra giám sát.
UBKT Huyện ủy Lắk hội ý, trao đổi về công tác kiểm tra giám sát.

Nội dung các cuộc KTGS đã tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm như: quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ rừng...

Kết thúc các cuộc KTGS đều có kết luận nêu rõ ưu điểm để tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Thông qua đó, đã giúp các tổ chức, đảng viên thấy rõ được vị trí, vai trò của công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; nhận thức đầy đủ hơn và kịp thời có những biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, đã từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giúp lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Thời gian qua, UBKT Huyện ủy Lắk cũng luôn xác định công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy; đồng thời giúp công tác KTGS phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Do đó, cấp ủy, UBKT luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh, bảo đảm đúng người, đúng mức độ vi phạm. Đơn cử như trong năm 2023, UBKT Huyện ủy kiểm tra 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (kết luận có vi phạm 1 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên).

Cấp ủy các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 22 đảng viên; bằng hình thức khiển trách 19 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, khai trừ 1 trường hợp; nội dung vi phạm về chính sách dân số, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. UBKT Huyện ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên (hình thức khiển trách 1 trường hợp, khai trừ 2 trường hợp); nội dung vi phạm vì sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp và vi phạm chế độ công tác.

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lắk xem xét tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra giám sát.

Từ đầu năm 2024 đến nay, UBKT Huyện ủy Lắk đã thực hiện kiểm tra 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 trường hợp bằng hình thức khai trừ vì vi phạm pháp luật của Nhà nước; tiếp nhận, xử lý 7 đơn tố cáo...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.