Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

08:27, 23/08/2023

Trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác này đã được chú trọng đổi mới từ phương pháp tới quy trình nhằm bảo đảm khách quan, khoa học, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ.

Sâu sát trong chỉ đạo  

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Đơn cử như Chương trình công tác KTGS của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm 2021, 2022, 2023; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác KTGS của Đảng… 

Ủy viên 
Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 
Lê Văn Nghĩa 
trao Giấy khen 
tặng các tập thể, 
cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.
Ủy viên  Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy  Lê Văn Nghĩa  trao Giấy khen  tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, định kỳ hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy giao ban với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc để nắm tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó có tình hình hoạt động của UBKT các cấp để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của tổ chức đảng cấp dưới. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã chủ động theo dõi, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Chủ động, tập trung

Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 5/6/2023, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.847 lượt tổ chức đảng và 61.665 lượt đảng viên; qua kiểm tra, phát hiện 12 tổ chức và 333 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, trong đó có 3 tổ chức đảng và 160 đảng viên có khuyết điểm vi phạm; giám sát chuyên đề đối với 969 lượt tổ chức đảng và 7.323 lượt đảng viên. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 456 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa cùng các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2023.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa cùng các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2023.

Qua kiểm tra kết luận làm rõ các vi phạm, khuyết điểm; trong đó có 6 tổ chức đảng và 397 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 367 đảng viên; thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 689 đảng viên. UBKT các cấp đã phát hiện và kiểm tra đối với 37 tổ chức đảng và 397 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận 37 tổ chức và 397 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 16 tổ chức và 288 đảng viên. Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và kết luận của các cơ quan chức năng, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức và 253 đảng viên; ngoài xử lý kỷ luật về mặt Đảng, có 102 đảng viên bị xử lý về mặt pháp luật...

Những số liệu này đã minh chứng cho việc cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động, quyết liệt, tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để KTGS. Việc xem xét xử lý kỷ luật bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Tại nhiều hội nghị, cuộc họp liên quan đến công tác KTGS, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp cần thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, dư luận bức xúc; chủ động, sàng lọc kết hợp nhiều kênh thông tin để phát hiện kịp thời, chính xác dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với các cuộc KTGS, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia