Multimedia Đọc Báo in

Sinh hoạt chuyên đề: Tự soi, tự sửa trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa

15:04, 15/05/2024

Sáng 15/5, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị xã Buôn Hồ” năm 2024.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành và đơn vị hữu quan.

a
Đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề

Theo Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ, những năm qua thị xã Buôn Hồ luôn quan tâm đến việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người và gìn giữ bản sắc văn hóa cộng đồng dân tộc. Các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Hiện nay, thị xã có 5 di tích cấp tỉnh về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; 11 câu lạc bộ, đội văn nghệ truyền thống; 83/123 thôn, buôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng...

Tuy nhiên, so với yêu cầu trong tình hình mới, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự dành nhiều tâm huyết, chưa tạo được chiều sâu trong công tác bảo tồn, phục dựng các giá trị truyền thống...

a
Đại biểu phường An Lạc nêu ý kiến góp ý tại buổi sinh hoạt.

Trước thực tế đó, tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã tập trung thảo luận vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, duy trì lễ hội truyền thống; công tác quản lý và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa tại địa phương; những hạn chế, khó khăn trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị xã thời gian qua; phát triển kinh tế gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo tồn giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng... Qua đó, đề xuất mô hình, giải pháp nhằm phục dựng, bảo tồn nét văn hóa truyền thống, khôi phục, phát triển làng nghề gắn với mục tiêu phát triển kinh tế.

a
Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Sau khi nghe ý kiến, góp ý của các đại biểu, Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt về tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp; tăng cường đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới các thiết chế văn hóa, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa; tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm văn hóa lành mạnh, có chất lượng cao.

Mỗi xã, phường có ít nhất một hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; từng cán bộ đảng viên phải có một hoạt động, việc làm cụ thể; thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, nhất là người dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; khuyến khích lớp trẻ tiếp thu các di sản văn hóa...

a
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H'Lim Niê và Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thị Xuyến trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng Đợt 19/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 6 đồng chí. Trong đó, có 2 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

a
Đảng viên có hoàn cảnh khó khăn nhận "Sổ tiết kiệm Búa liền vàng"

Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã trao 12 “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng” (5 triệu đồng/sổ) cho đảng viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc