Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029

16:51, 25/06/2024

Sáng 25/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

th
Đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy những thuận lợi, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin khóa III, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV.

Công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ, nhất là công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo ở địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội; các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

th
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Cứu trợ”…và các chương trình an sinh xã hội ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và chất lượng hoạt động của Mặt trận.

th
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cư Kuin tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có những bước tiến mới; công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực trong một số lĩnh vực. Các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được tăng cường.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã tạo nên những tiền đề quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn mới.

th
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa Cư Kuin IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Xuân Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những thành quả đạt được của đội ngũ cán bộ, các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp huyện Cư Kuin, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công chương trình hành động Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV (2019 - 2024)…

Thống nhất cao với các chỉ tiêu chủ yếu và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin giai đoạn 2024 - 2029, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Trần Văn Quế đề nghị cấp ủy, chính quyền, địa phương, các cơ quan ban ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền để triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động hiệu quả; thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng, chống tiêu cực; chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân…

th
Đại biểu tham quan các hình ảnh hoạt động nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội; hiệp thương, cử 59 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, tiến hành hiệp thương, cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV gồm 5 thành viên; ông Chu Thanh Tấn tiếp tục được tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

th
UBND huyện Cư Kuin khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội cũng đã hiệp thương, cử 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

th
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, UBND huyện Cư Kuin đã biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 14 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao Giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hồng Chuyên

 

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.