Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M’gar: Nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới

08:48, 25/01/2023

Năm 2022 qua đi, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cư M’gar được đạt nhiều kết quả khả quan. “Mục tiêu kép” vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), vừa phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất sản phẩm chủ yếu ước thực hiện trên 13.098 tỷ đồng, bằng 100,03% kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 10,44% so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,4 triệu đồng, bằng 102,41% kế hoạch, tăng 9,3% so với năm 2021.

Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, năng suất, chất lượng cây trồng. Toàn huyện có 11 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được các ngành, các cấp tập trung thực hiện với tinh thần chủ động, trách nhiệm. Đến nay, huyện đã có 12/15 xã được công nhận xã NTM.

Nhiều sản phẩn nông nghiệp của huyện Cư M’gar ngày càng nâng cao giá trị, chất lượng.

Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Tổng thu ngân sách ước đạt 332 tỷ đồng, bằng 245% kế hoạch tỉnh giao, bằng 220% kế hoạch huyện giao. Huyện cũng tập trung thực hiện các giải pháp khôi phục kinh tế, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển. Năm 2022, tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn ước đạt 7.302,6 tỷ đồng, tăng 10,65% so với năm 2021.  

Ở lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được chính quyền địa phương quan tâm nhằm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Theo đó, huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương thực hiện đủ đối tượng, kịp thời.

Năm 2023, UBND huyện Cư M’gar tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chủ động đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng đầu tư đồng bộ, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Trâm Anh


Ý kiến bạn đọc