Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Phát động quần chúng tại 76 buôn đồng bào dân tộc thiểu số

09:14, 30/11/2023

Đoàn phát động quần chúng của Huyện ủy Lắk đã triển khai tuyên truyền đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại 76 buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong tháng 11/2023.

Theo đó, 1.082 chi hội trưởng, trưởng ban tự quản, trưởng ban công tác Mặt trận, già làng các buôn thuộc 11 xã, thị trấn tại địa phương sẽ được tuyên truyền những nội dung liên quan đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vì một Tây Nguyên đoàn kết, phát triển.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân trên địa bàn huyện về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn kích động, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Đại biểu và bà con tham gia buổi phát động quần chúng tại xã Đắk Liêng.
Đại biểu và bà con nhân dân tham gia buổi phát động quần chúng tại xã Đắk Liêng.

Bên cạnh đó, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền những nội dung chính của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm, như: hoạt động tín dụng đen, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc