Multimedia Đọc Báo in

Tỷ lệ hồ sơ xử lý và trả kết quả qua hệ thống iGate tại Sở Giao thông vận tải còn thấp

16:33, 26/10/2021

Ngày 26-10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh (Đoàn kiểm tra số 2038) đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) theo hình thức trực tuyến.

Qua đó, Đoàn kiểm tra đánh giá: Công tác CCHC tại đơn vị đã có bước chuyển biến quan trọng theo hướng nền hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC. Các thủ tục hành chính (TTHC) được công khai, minh bạch, rõ quy trình, rõ phí, lệ phí và rõ thời gian giải quyết... qua đó bước đầu tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức và cán bộ, công chức trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy đạt kết quả tương đối tốt, khắc phục được một bước về sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Công tác quản lý tài chính, ngân sách có chuyển biến rõ rệt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân được quan tâm thực hiện và đem lại hiệu quả. 

Kiểm tra trực tuyến công tác CCHC tại Sở GTVT. (Ảnh chụp màn hình)
Kiểm tra trực tuyến công tác CCHC tại Sở GTVT. (Ảnh chụp màn hình)

Thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC. Hiện nay 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Sở đã cung cấp 18 TTHC ở mức độ 3 và 4 TTHC ở mức độ 4; số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 84/84, đạt tỷ lệ 100%.

Đến thời điểm báo cáo (từ tháng 1-2020 đến hết tháng 4-2021), Sở GTVT đã tiếp nhận 89.940 hồ sơ TTHC; số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 88.513 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn: 87.588 hồ sơ, đúng hạn: 925 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ…

Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế: Chỉ số CCHC Sở GTVT năm 2020: xếp hạng 17/18 sở, ban, ngành (giảm 6 bậc so với năm 2019). Sở chưa chủ động trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 chưa đạt 40% (chỉ đạt 17,5%). Tỷ lệ hồ sơ xử lý và trả kết quả qua hệ thống iGate còn thấp (đạt 10%), chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra…

Đoàn kiểm tra số 2038 đề nghị Sở GTVT trong thời gian tới xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong biên bản làm việc với Sở. Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 do UBND tỉnh công bố, Sở cần rà soát những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của đơn vị, trên cơ sở đó, xây dựng và thực hiện kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC năm 2021 để nâng cao chất lượng CCHC.

Chủ động triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, chỉ đạo thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống iGate, tăng cường tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC ở mức độ 3, mức độ 4, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


BHXH huyện Krông Ana: Hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19
Với mục tiêu hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất cho người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Krông Ana đã đẩy mạnh các giải pháp để nhanh chóng chi trả chế độ cho người được thụ hưởng.