Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

17:41, 05/11/2021

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 5-11, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh (Đoàn kiểm tra số 2038) đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện CCHC đối với UBND huyện Buôn Đôn và hai xã Krông Na, Ea Wer theo hình thức trực tuyến.

Qua kiểm tra tài liệu kiểm chứng và hội thảo, trao đổi, tìm hiểu, Đoàn kiểm tra đánh giá: Thời gian qua, huyện Buôn Đôn đã ban hành các kế hoạch và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC. Công tác đánh giá, phân loại kết quả thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc. Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử được công chức thực hiện theo quy định. 

Công tác triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản đúng kế hoạch đề ra. Các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh như: Hệ thống iGate, iDesk, thư điện tử được cán bộ huyện, xã sử dụng thường xuyên. Trong năm 2021, huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT cho bộ phận một cửa và một số xã qua đó góp phần tăng hiệu quả công việc.

Kiểm tra CCHC đối với huyện Buôn Đôn theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)
Kiểm tra CCHC đối với huyện Buôn Đôn theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện CCHC tại đơn vị: Chỉ số CCHC huyện Buôn Đôn năm 2020 xếp hạng 12/15 huyện, thị xã, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2019). Tuy nhiên, so với kết quả Chỉ số CCHC tốt nhất của huyện Buôn Đôn là năm 2017 tụt 4 bậc (năm 2017 xếp thứ 8/15 huyện, thị xã, thành phố). Trong năm 2020, mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC đạt thấp; chưa có sáng kiến CCHC được công nhận và áp dụng rộng rãi. Về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện thông qua điều tra xã hội học chưa đạt 90% (mới chỉ đạt 62,53%).

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện tiếp nhận và giải quyết, vẫn chưa thực hiện Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ TTHC. Việc cập nhật hồ sơ, tiến độ, kết quả, giải quyết TTHC trên hệ thống iGate, huyện Buôn Đôn thực hiện chưa tốt, chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo yêu cầu. Năm 2020, mức độ hoàn thành kế hoạch ứng dụng CNTT chỉ đạt 90%; thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính qua hệ thống Một cửa điện tử liên thông (iGate) đạt 14,2%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 đạt dưới 20%, mức độ 4 đạt dưới 10%…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh chụp màn hình)
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 2038 Hoàng Mạnh Hùng đề nghị trong thời gian tới, huyện Buôn Đôn cần rà soát những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại và tổ chức khắc phục trong quá trình thực hiện công tác CCHC; chú trọng tiến độ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về CCHC.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; tích cực tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; chủ động triển khai thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật và có danh mục, công bố theo quy định của pháp luật; đúng mẫu và thời gian quy định.

Song song đó, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã; trong đó lưu ý việc tiếp nhận, thiết lập hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu) cho người dân đúng quy định, chặt chẽ, tránh phiền hà…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc