Multimedia Đọc Báo in

Giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện M’Drắk

17:00, 27/09/2022

Ngày 27/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Phương Hoa, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện M’Drắk, giai đoạn từ 1/1/2019 đến 31/12/2021.

Làm việc với Đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND huyện M’Drắk Lê Văn Thao; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, UBND huyện M’Drắk cho biết, trong giai đoạn 2019 - 2021, huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Huyện đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện xin lỗi người dân, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử đối với hồ sơ xử lý trễ hạn; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định, kịp thời cập nhật những thủ tục bổ sung, thay thế để thuận tiện cho quá trình giao dịch, tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện và cấp xã thường xuyên được đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, cũng như bồi dưỡng kiến thức về tin học, khoa học công nghệ…

Phó Chủ tịch UBND huyện M’Drắk Lê Văn Thao báo cáo tại buổi giám sát.
Phó Chủ tịch UBND huyện M’Drắk Lê Văn Thao báo cáo tại buổi giám sát.

Hiện tại, số lượng lĩnh vực, danh mục thủ tục hành chính ở cấp huyện là 30 lĩnh vực và ở cấp xã là 19 lĩnh vực. Trong giai đoạn 2019 - 2021, cấp huyện đã giải quyết 13.519 hồ sơ và cấp xã là 133.240 hồ sơ; trong 3 năm qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức liên quan đến công tác cải cách, thực hiện thủ tục hành chính…

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện M’Drắk còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, đặc biệt là tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa đáp ứng yêu cầu; việc rà soát công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính còn chậm, một số thủ tục chưa chủ động rà soát, rút gọn, cải tiến quy trình, thủ tục; chưa bố trí được 100% công chức tiếp nhận hồ sơ theo quy định; cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị điện tử, tin học ở cấp xã đã quá cũ, lạc hậu; một số xã bố trí công chức (kiêm nhiệm) chưa qua thi tuyển, đào tạo hoặc chưa bố trí theo đúng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp còn thấp...

Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện MDrắk.
Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện M'Drắk.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa đề nghị huyện M’Drắk quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; phân tích, tìm ra những nguyên nhân hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục triệt để, kịp thời. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công chức của huyện và xã cần nâng cao hơn nữa nhận thức và thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với các cấp chính quyền trong việc thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cấp xã nhằm chấn chỉnh, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại; phối hợp với Sở Nội vụ để chủ động đề xuất phương án thi tuyển công chức cấp xã, bố trí nhân lực theo đúng quy định của pháp luật…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc