Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh

12:00, 24/03/2023

Sáng 24/3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thành viên UBND tỉnh để thông qua nội dung trình Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh năm 2023 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì phiên họp, tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh, các thành viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Phiên họp đã thống nhất thông qua nội dung để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Nghị quyết về chính sách luân chuyển cán bộ; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND, ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lăk; Nghị quyết phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp
Các đại biểu dự phiên họp.

Các dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Nghị quyết về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầy tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng ngân sách địa phương theo điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 cũng sẽ được UBND tỉnh thông qua để trình HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà trình bày dự thảo nội dung để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà trình bày dự thảo nội dung để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề sắp tới. Đối với một số nội dung chưa thuyết phục thì tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các sở ngành liên quan để hoàn thiện trước khi trình UBND xem xét, thông qua nội dung, nhất là Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐND, ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.