Multimedia Đọc Báo in

Đồng chí H Giang Niê tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

11:11, 14/10/2022

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho hơn 90 nghìn đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày báo cáo các nội dung trọng tâm của dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Đề án nhân sự và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII gồm 33 đồng chí.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 8 đồng chí; Thường trực Tỉnh đoàn gồm 4 đồng chí; Ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí.

Đồng chí H Giang Niê tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phó Bí thư gồm các đồng chí: Y Lê Pas Tơr, Phan Thị Trinh, Trần Doãn Tới. Trong đó, đồng chí Y Lê Pas Tơr được tín nhiệm giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 14 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa XI.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự Đại hội đã tham gia thảo luận diễn đàn nâng cao chất lượng công tác giáo dục Đoàn với các nội dung gồm: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn; Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn hiện nay; phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

các đại biểu tham dự Đại hội đã tham gia thảo luận diễn đàn nâng cao chất lượng công tác giáo dục Đoàn.
Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận diễn đàn nâng cao chất lượng công tác giáo dục Đoàn.

Trong ngày 14/10, Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra với Phiên trọng thể gồm các nội dung: Thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; ra mắt Ban Chấp hành tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội; trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”…

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.