Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới tại huyện Cư Kuin

15:05, 14/10/2022

Ngày 14/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 9 tháng đầu năm 2022 tại huyện Cư Kuin.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa được 21,2km đường; xây dựng, sửa chữa 5 hạng mục công trình thủy lợi với tổng kinh phí 4,7 tỷ đồng, đến nay toàn huyện có 67 công trình thủy lợi với chiều dài 123,7km, đảm bảo tưới chủ động cho 85,5% diện tích cây trồng có nhu cầu nước tưới của toàn huyện.

Huyện cũng đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới gần 3,8 km đường trung áp, 14km đường dây hạ áp, 11 trạm biến áp với tổng dung lượng khoảng 2.300kVA. Toàn huyện hiện có 3 nhà văn hóa xã, 77 thôn, buôn có hội trường, 30/56 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia...

th
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đến nay, huyện Cư Kuin có 3 xã đạt 19 tiêu chí, 3 xã đạt 16-17 tiêu chí và 2 xã đạt từ 13 tiêu chí. Toàn huyện đạt chuẩn 132/152 tiêu chí NTM, đạt tỷ lệ 86,84%, giảm 8 tiêu chí so với cuối năm 2021, bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và  đưa ra các nhiệm vụ giải pháp trong 3 tháng còn lại của năm 2022 như: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện; phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 2 xã là xã Dray Bhăng và Ea Tiêu đạt chuẩn NTM; phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt mức 44 triệu đồng/ người và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện xuống 1-1,5%/năm...

th
Người dân xã Ea Tiêu tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2022. Thời gian còn lại của năm 2022, huyện Cư Kuin cần tập trung thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, người dân trong xây dựng NTM…

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc