Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2022

10:35, 14/10/2022

Sáng 13/10, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh, lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về CCHC được Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện quan tâm thực hiện. Huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác CCHC của cấp trên; đôn đốc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị, UBND cấp xã và thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc giải quyết công việc.

th
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền xử lý những văn bản không phù hợp; qua kết quả rà soát, hệ thống hóa giúp cho công tác xây dựng, áp dụng và thi hành pháp luật được thực hiện hiệu quả, tăng cường tính công khai minh bạch của hệ thống pháp luật. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được chú trọng, chất lượng cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã giải quyết 3.376 hồ sơ TTHC; trong đó 3.350 hồ sơ giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn là 64.642 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,85%. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đồng bộ ở huyện và các xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả. 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản Idesk…

th
Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh góp ý một số nội dung về công tác CCHC của huyện Cư Kuin.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm huyện tập trung phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo CCHC; cải cách thể chế, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, cải thiện các chỉ số mất điểm CCHC, những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện CCHC …

th
Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về CCHC.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh đánh giá cao những nỗ lực trong công tác CCHC trên địa bàn huyện Cư Kuin thời gian qua.  Để khắc phục hạn chế trong công tác CCHC, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian tới, huyện Cư Kuin cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai CCHC từ huyện tới xã; thường xuyên theo dõi, thực hiện bản cam kết CCHC năm 2022, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu Chủ tịch UBND huyện đã cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho CCHC, đặc biệt quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất bộ phận Một cửa UBND cấp huyện, xã, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó lưu ý việc tiếp nhận, thiết lập hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai cho người dân phải đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ, tránh gây phiền hà cho Nhân dân; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC...

th
Đánh giá hiện trạng chỉ số CCHC trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác CCHC, thực hiện toàn diện trên 6 mặt nội dung: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC trong đó trọng tâm là nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy yêu cầu Chủ tịch UBND các xã phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ, để xuất hiện đơn thư khiếu nại của người dân về TTHC hoặc bị mất điểm CCHC; có trách nhiệm giải trình nguyên nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị mất điểm CCHC và nêu rõ hướng khắc phục, thời gian khắc phục với Chủ tịch UBND huyện.

Khẩn trương thực hiện mô hình “Ngày không viết” “Ngày không hẹn” chọn một xã điểm để triển khai thực hiện trong quý IV năm 2022. Xem xét việc thiết lập đường dây nóng hoặc niêm yết số điện thoại người đứng đầu địa phương, đơn vị tiếp nhận phản ánh của người dân về TTHC.

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin yêu cầu kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tổ chức giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả), phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử ra làm việc.

Hồng Chuyên

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.