Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

17:40, 04/01/2023

Sáng 4/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự.

h
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Dân tộc đã cùng 15 bộ, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện các đề án, dự án của Chương trình MTQG đã hoàn thành 32/33 văn bản hướng dẫn; khoảng 60 văn bản trao đổi, quy trình… Đây là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai có hiệu quả Chương trình.

h
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) nhìn chung ổn định và ngày càng được cải thiện; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; an sinh xã hội được đảm bảo; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy; trật tự, an toàn xã hội, an ninh – quốc phòng được giữ vững... Cùng với việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG, Ủy ban Dân tộc còn tiếp tục đôn đốc thực hiện các chính sách dân tộc khác còn hiệu lực như: Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025; Chính sách đối với Người có uy tín; Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS...

Năm 2023, Ủy ban Dân tộc đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 2021-2025. Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân tộc…

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.