Multimedia Đọc Báo in

Đưa vắc xin phòng ung thư cổ tử cung, cúm mùa, phòng bệnh do phế cầu vào chương trình tiêm chủng mở rộng

08:37, 17/08/2022

Ngày 15/8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Y tế tại Tờ trình số 1058/TTr-BYT ngày 15/7/2021, Báo cáo số 312/BC-BYT ngày 9/3/2022 và Báo cáo số 657/BC-BYT ngày 16/5/2022.

Trong đó đưa vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota từ năm 2022, vắc xin phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026 và vắc xin phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030. Phạm vi và số đối tượng thụ hưởng theo đề xuất của Bộ Y tế tại Báo cáo số 312/BC-BYT ngày 9/3/2022 và Báo cáo số 657/BC-BYT ngày 16/5/2022.

Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ trong nước, hoặc được bổ sung ngân sách Nhà nước, Bộ Y tế quyết định việc có thể thực hiện lộ trình này sớm hơn.

th
Tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột.

Chính phủ cũng đồng ý cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung nếu có thể tiếp cận với mức giá ưu đãi cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao khác ngoài tiêm chủng mở rộng ngay từ giai đoạn 2022 - 2025 nhằm khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng phòng bệnh.

Về nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí mua vắc xin theo lộ trình; ngân sách địa phương bố trí kinh phí tổ chức triển khai tiêm chủng tại địa phương; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2022 - 2030 của Bộ Y tế theo quy định. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí để mua vắc xin theo lộ trình tăng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể sử dụng ngân sách địa phương để mua các loại vắc xin đã được cấp phép bổ sung vào Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2022 - 2030 và tổ chức triển khai tiêm chủng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khả năng cân đối ngân sách địa phương phối hợp với Bộ Y tế hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao ngoài tiêm chủng mở rộng trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định.

Hồng Chuyên

 

 


Ý kiến bạn đọc