Multimedia Đọc Báo in

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

16:04, 22/07/2022

Ngày 22/7, UBND tỉnh đã có văn bản số 6106/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương rà soát, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào việc theo dõi và phân bổ vắc xin kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố đặc biệt là vắc xin tiêm cho trẻ em đối với các địa phương chưa được phân bổ, đảm bảo chỉ tiêu quy định của Chính phủ và của tỉnh, chủ động đề xuất Bộ Y tế nếu nguồn vắc xin được cấp chưa đảm bảo. 

Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tiếp tục để vắc xin hết hạn phải hủy bỏ do chậm phân bổ và phân bổ không kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng của các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế thành lập các đội tiêm lưu động thực hiện tiêm tập trung cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh… để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

th
Nhân viên y tế tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh

Chủ động liên hệ với Bộ Y tế để thông tin kết quả tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, tránh trường hợp có sự chênh lệch tỷ lệ tiêm thực tế của tỉnh với số liệu do Bộ Y tế công bố…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền khẩn trương có biện pháp tăng cường hiệu quả truyền thông. Phối hợp với Sở Y tế thông tin, cung cấp các địa điểm tiêm chủng, các thông tin về tiêm chủng để người dân nắm chủ động, thuận lợi trong việc tham gia tiêm chủng.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến chiều ngày 19/7/2022, 194.860 liều vắc xin (Pfizer và Moderna) được phân bổ từ ngày 5/7/2022 vẫn còn gửi ở kho Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; chỉ có 9/15 huyện được cấp vắc xin (Moderna) để tiêm Mũi 1, Mũi 2 cho trẻ 6-11 tuổi. Trong khi đó, Bộ Y tế liên tục phân bổ vắc xin cho tỉnh, nguy cơ để vắc xin hết hạn và phải hủy bỏ trong thời gian tới là rất cao. 

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc