Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ: Phát huy tốt vai trò các chi bộ quân sự

09:17, 07/12/2021

Trong những năm qua, các chi bộ quân sự xã, phường trên địa bàn TX. Buôn Hồ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở lãnh đạo có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Hiện nay, 12/12 đảng bộ xã, phường trên địa bàn thị xã đã thành lập chi bộ quân sự với 116 đảng viên; có 10/12 chi bộ có cấp ủy, 9/12 chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường tham gia cấp ủy cùng cấp.

Thượng tá Tống Văn Quang, Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự thị xã cho biết, trong những năm qua, chi bộ quân sự các xã, phường đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ từng bước nâng lên; nguyên tắc lãnh đạo luôn được giữ vững; số lượng đảng viên ngày càng tăng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, chi bộ quân sự luôn là chi bộ đi đầu trong công tác Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và tham gia các phong trào được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Thiện An tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ.

Nhờ vậy, hằng năm, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao quân của thị xã đều đạt 100% chỉ tiêu; 100% đơn vị cơ sở tổ chức huấn luyện với quân số tham gia hằng năm trên 85% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi trở lên. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 26,1%. Kết quả xếp loại hằng năm 100% chi bộ quân sự và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điển hình như Chi bộ quân sự phường Thiện An hiện có 12 đảng viên. Những năm qua, chi bộ đã lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh…

Ông Trần Duy Tự, Bí thư Chi bộ quân sự, Bí thư Đảng ủy phường Thiện An cho biết, hằng năm phường đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, chất lượng tuyển quân từng bước nâng cao; 100% cán bộ, chiến sĩ đều được tham gia huấn luyện; lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện đạt 100% kế hoạch trên giao. Công tác phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 21,5%, lực lượng dự bị động viên đạt 21,9%, 5/8 tổ đội trưởng là đảng viên; hằng năm có từ 90 - 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ) tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Chi bộ quân sự phường An Lạc đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy phường trong chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp công tác tuyển quân, huấn luyện; công tác hậu phương quân đội… Đến nay, địa phương đã tổ chức xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,25% so với dân số, bố trí lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ sẵn sàng điều động khi có nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 17,4%, đảng viên trong dự bị động viên đạt 16,6,%; 8/15 tổ, buôn đội trưởng là đảng viên.

Ninh Trang


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.