Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên giới, hải đảo

16:03, 12/01/2022

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”.

Hội nghị kết nối 45 điểm cầu tại các địa phương và đơn vị trong quân đội. Tại điểm cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có đại diện các sở ngành, đơn vị hữu quan và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

5 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Các địa phương đã quan tâm củng cố, phát triển và duy trì hoạt động trên 2.000 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 1.084 trung tâm tư vấn pháp luật, trên 1.100 tổ tuyên truyền pháp luật, gần 10 nghìn tổ hòa giải, xây dựng 1.084 tủ sách pháp luật. Tổ chức gần 145.000 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thu hút trên 6,8 triệu lượt người tham gia; tổ chức hàng nghìn đợt trợ giúp pháp lý lưu động và tư vấn pháp luật cho trên 50.000 lượt người dân.

Qua đó, góp phần hòa giải thành công từ 65 - 75% các tranh chấp, vi phạm trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch, tích cực tham gia cùng địa phương và BĐBP đấu tranh, tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới vào nội địa.

Mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đã đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ, cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Hoạt động tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân khu vực biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân khu vực biên giới.

Tỷ lệ vi phạm pháp luật năm sau thấp hơn năm trước. Đề án đã củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ; khẳng định và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được của Đề án, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục duy trì hoạt động, củng cố nền tảng đã xây dựng để đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên; từng bước nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng biên giới hải đảo; tăng cường tập huấn, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến sát với địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để duy trì các hoạt động phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng biên giới, hải đảo… 

Lân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.