Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

20:30, 14/10/2015

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc đề ra.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới quyết định số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí (trong phiên họp đầu tiên của BCH đã bầu 14 đồng chí, khuyết 1 đồng chí để bổ sung sau). Đồng chí Êban Y Phu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết, bảo đảm số lượng và chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, quy định của Trung ương.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020. Trong đó, đáng chú ý là: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,5-9%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 60-60,5 triệu đồng/năm; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 150-151 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách Nhà nước hằng năm tăng 10%, đến năm 2020 đạt 5.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt  3.765 triệu USD, nhập khẩu 74 triệu USD; trên 40% số xã hoàn thành toàn bộ các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), 2-3 đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình XDNTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5-3%/năm; trong 5 năm giải quyết việc làm cho 14 nghìn lao động...

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu bế mạc Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu bế mạc Đại hội

Các nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; có chính sách thông thoáng hấp dẫn để mời gọi các nhà đầu tư; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh và đối ngoại, bảo đảm góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: "Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đắk Lắk vững mạnh toàn diện". Để hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề đó đòi hỏi các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải có quyết tâm và sự đồng thuận cao trong nhận thức, hành động; linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, ngành, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trên tất cả các ngành, lĩnh vực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Lê Hương - Hoàng Gia

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ổn định thị trường xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Chưa bao giờ, thị trường xăng dầu có nhiều biến động như thời gian vừa qua. Ngành chức năng, đơn vị cung ứng mặt hàng này đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn để thị trường xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tiêu dùng của người dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán sắp đến.