Multimedia Đọc Báo in

Để tiếp tục xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng

08:00, 07/08/2017

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, Hội, Đội, thực hiện tốt chức năng “Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”.

Trong công tác giáo dục tư tưởng, các cấp bộ Đoàn đã đa dạng hóa các hình thức giáo dục đoàn viên, thanh niên hướng đến những giá trị cao đẹp, sống có ích và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; triển khai cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác gắn với những việc làm cụ thể, phù hợp; xây dựng chuẩn mực đạo đức, ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh với nhiều cách làm hay và sáng tạo kết hợp với nhân rộng các mô hình điển hình trong tuổi trẻ toàn tỉnh (tổng kết, đánh giá cả nhiệm kỳ, đã có hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh).

Phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã được phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực với hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, đã phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, ghi dấu đậm nét sức trẻ, trách nhiệm của thanh niên. Triển khai phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã tăng cường hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; phát triển kỹ năng xã hội, đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy tiềm năng của mình.

Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017.
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017.

Công tác xây dựng Đoàn tham gia xây dựng Đảng được các cấp bộ Đoàn chú trọng với phương châm “xây dựng tổ chức Đoàn trọng tâm là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và công tác xây dựng tổ chức Đoàn là làm trước một bước của công tác xây dựng Đảng”. Xếp loại tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên hằng năm đều tăng cả về chất lượng và số lượng.  Các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 632.490 lượt đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết nạp được 147.327 đoàn viên mới, giới thiệu được 27.019 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 11.473 đoàn viên đã được kết nạp Đảng. Nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu đã trở thành những hạt nhân nòng cốt trong đội quân xung kích cách mạng, đi đầu trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Bước sang nhiệm kỳ mới, sự đan xen cả thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đang đặt ra những nhiệm vụ mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong đó, các cấp bộ Đoàn cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng; giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường tổ chức các phong trào phát huy trách nhiệm thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai có hiệu quả các phong trào hành động trong thanh niên, phong trào thanh niên tình nguyện, sáng tạo trẻ, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; cụ thể hóa các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, trong phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. Triển khai tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội, giúp đỡ quá trình hình thành nhân cách của các em từ tuổi nhi đồng. Chú trọng triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đoàn gắn với công tác đoàn viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Phát huy vai trò của đội dự bị tin cậy của Đảng, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk xác định không ngừng đổi mới để phát triển, phấn đấu thật sự là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thế hệ trẻ tỉnh nhà; tiếp tục giữ vai trò là tổ chức đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. 

Y Nhuân Byă

(Tỉnh ủy viên – Bí thư Tỉnh Đoàn)


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​